Vamia

Vamia on monialainen ammatillisen koulutuksen organisaatio, jossa opiskelee vuosittain noin 5000 opiskelijaa.  Oppilaitos tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille sekä työ- ja yrityselämälle – kolmella kielellä.

Vamian koulutustarjonnassa on yli 60 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Opiskelun tavoitteena voi myös olla tutkinnon osan tai osien suorittaminen. Vamiassa on mahdollisuus kahden tutkinnon opiskeluun (ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto) kolmessa vuodessa.

Vamia tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet opiskeluun oppilaitoksessa, työelämässä tai verkkoympäristössä. Opiskelijan yksilölliset tarpeet, opiskeluvalmiudet sekä aikaisemmat työ- ja elämänkokemukset otetaan huomioon opintoja suunniteltaessa. Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi Vamiassa on mahdollisuus hankkia valmiuksia tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA).

Vuosikirjat