Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksella tuetaan opiskelijaa suunnitelmalliseen opiskeluun ja ammatilliseen kasvuun. Opiskelijaa ohjataan henkilökohtaisen opetussuunnitelman laadinnassa sekä siihen liittyvien valintojen tekemisessä. Opiskelijoiden erilaiset opiskelutarpeet ja -vaikeudet huomioidaan.

Aikuisopiskelu ja tutkinnon suorittaminen antavat uutta puhtia työssä jaksamiseen ja mahdollisuuden lähteä työelämässä uusille poluille. Jos edellisistä opinnoista on kulunut aikaa, saattaa opintojen aloittaminen mietityttää. Mielessä voi liikkua paljonkin kysymyksiä; saanko ajan riittämään kaikkeen, riittävätkö voimani, onko minusta vielä oppimaan?

Opiskelija saa myös työelämään ja jatkokoulutukseen liittyvää ohjausta.

Yhteystiedot:

VamiaGuide

Hans Kankkonen

040 186 9396, vamiaguide@vamia.fi

Varaa ohjausaika

 • Vamia Guide
  • uudet hakijat
  • uraohjaus
  • työnhaku

Juuso Riento

040 541 4121, vamiaguide@vamia.fi

Varaa ohjausaika

 • Vamia Guide
  • uudet hakijat
  • uraohjaus
  • työnhaku

Tutkintokohtaiset opinto-ohjaajat

Ahonen Kati

040 128 1935, kati.ahonen@vamia.fi

 • Ajoneuvoalan perus- ja ammattitutkinnot
 • Kone- ja tuotantotekniikka-alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 • Talotekniikan perus- ja ammattitutkinnot

Eskola Riitta

040 744 5156, riitta.eskola@vamia.fi

 • TUVA
 • Hius- ja kauneudenhoitoalan perus- ja erikoisammattitutkinnot
 • Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoito
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Eteläpää Minna

040 756 8406, minna.etelapaa@vamia.fi

Varaa ohjausaika

 • Liiketoiminnan perustutkinto
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (ohjelmistokehittäjä)

 

Jaana Kankaanpää

040 503 4874, jaana.kankaanpaa@vamia.fi

 • Taideteollisuusalan perustutkinto

Kantola Heli

040 834 2518, heli.kantola@vamia.fi

 • Rakennusalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 • Tieto- ja viestintäteknologian perus- (IT-tukihenkilö), ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 • Turvallisuusalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Berglund Tim

040 685 5471, tim.berglund@vamia.fi

 • Svenskspråkiga studerande
 • Mechanical engineering and production technology

Pöntinen Katri

040 5734838, katri.pontinen@vamia.fi

Varaa ohjausaika

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Rasinmäki Kati

040 624 9854, kati.rasinmaki@vamia.fi

Varaa ohjausaika

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, osaamisalat
 • Terveys- ja hyvinvointialojen ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Riento Juuso

040 541 4121, juuso.riento@vamia.fi

Varaa ohjausaika

 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (kiinteistönhoito), ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinnot

Rinta-Piirto Eveliina

040 170 9330, eveliina.rinta-piirto@vamia.fi

 • Sähkö- ja automaatioalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Timmerbacka Sirpa

040 039 9236, sirpa.timmerbacka@vamia.fi

Varaa ohjausaika

 • Liiketoiminnan  ja liike-elämän palveluiden perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 • Puhtaus- ja kiinteistöhoitoalan ammatti- (laitos- ja toimitilahuoltaja) ja erikoisammattitutkinnot

Tuovila Sari

040 764 7562, sari.tuovila@vamia.fi

Varaa ohjausaika

 • Matkailualan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 • Ruokapalvelujen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot