Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollon tehtävät

Opiskelijahuollon lähtökohtana Vamiassa on opiskelijoista välittäminen ja koko henkilökunnan yhteinen vastuu opiskelijoiden hyvinvoinnista ja opintojen etenemisestä. Yhteisenä tavoitteena on luoda oppilaitosyhteisö, jossa opiskelijoiden on hyvä opiskella ja henkilökunnan hyvä tehdä työtään.

Hyvin järjestetyn opetuksen ohella opiskelijahuolto pyrkii turvaamaan opiskelun onnistumisen ja tukee opiskelijan terveyttä sekä myönteistä kasvua ja kehitystä. Opiskelijahuollon tehtävä on yksilö- ja yhteisötasolla pyrkiä ehkäisemään vaikeuksien syntyä opiskelijaa tukemalla ja edistämällä oppilaitoksen sisäistä ja ulkoista yhteistyötä.

Vamiassa toimii kuraattoreita, joiden vastuualueeseen kuuluu psyykkinen ja sosiaalinen opiskelijahuolto ja sen kehittäminen. Heidän tehtävänään on oppilaitoksen opetus- ja kasvatustavoitteiden toteutumisen tukeminen ja seuranta, opiskelijan henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta. Lisäksi he ovat jäsenenä opiskelijahuoltoryhmissä alansa asiantuntijana yhdessä erityisopettajan, vastuuopettajan, terveydenhuollon sekä tarvittaessa maahanmuuttajakoordinaattorin kanssa.

Opiskelija voi hakea neuvoa, tukea ja ohjausta seuraavilta henkilöiltä kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa. Heihin voi ottaa yhteyttä myös sähköpostitse.

 

Hansa-kampuksen kuraattorit

Sampo-kampuksen kuraattorit

Lena Valkeakari

040 3536027, lena.valkeakari@ovph.fi

 • Kiinteistöpalveluala
 • Kone- ja tuotantotekniikka
 • Sähkö- ja automaatioala
 • Tieto- ja viestintätekniikka
 • Turvallisuusala

Maahanmuuttajakoordinaattori

Erityisopettajat:

Tiina Vesaaja

040 765 7427, tiina.vesaja@vamia.fi

 • Sähkö- ja automaatioala
 • Tieto- ja tietoliikennetekniikka
 • Rakennusala
 • Kiinteistönhoitoala
 • Taideteollisuusala
 • Turvallisuusala

Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskelijaterveydenhuollon puolella työskentelevät psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Ajanvaraukset terveydenhoitajan, lääkärin tai kuraattoreiden kautta.
Katso yhteystiedot >>

 

Linkkejä:

apua.info – tietoa ja tukea ihmissuhteisiin ja kaikille elämän alueille

www.paihdelinkki.fi – A-klinikkasäätiön ylläpitämä sivusta: keskusteluja. tietoa, testejä jne

www.reimari.info – nuorten tiedotuspiste Vaasassa

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut, avohoito – Pohjanmaan hyvinvointialue
mm. Nuorisoasema Klaara sekä Psykososiaalinen Keskus (ent. Horisontti)

Etsivä nuorisotyö Origo

Kela

Työ- ja elinkeinotoimisto