Opiskelijahuolto

 

Kuraattorit

Vamiassa toimii kuraattoreita, joiden vastuualueeseen kuuluu psyykkinen ja sosiaalinen opiskelijahuolto ja sen kehittäminen. Heidän tehtävänään on oppilaitoksen opetus- ja kasvatustavoitteiden toteutumisen tukeminen ja seuranta, opiskelijan henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta. Lisäksi he ovat jäsenenä opiskelijahuoltoryhmissä alansa asiantuntijana.

Opiskelija voi hakea neuvoa, tukea ja ohjausta seuraavilta henkilöiltä kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa. Heihin voi ottaa yhteyttä myös sähköpostitse.

 

Maiju Bergdahl

040 542 7407, etunimi.sukunimi@ovph.fi

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Hius- ja kauneudenhoitoala

Emma Strömstén

040 6614128, etunimi.sukunimi@ovph.fi

 • Liiketoiminta
 • Media-ala
 • Tieto- ja viestintätekniikan ala
 • Alla svenskspråkiga studerande

Tiina Siren-Nuutinen

040-594 7502, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 • Maahanmuuttajakoordinaattori

 

 • Matkailuala
 • Puhdistuspalveluala
 • Rakennusala
 • Ravintola- ja cateringala
 • Restaurant and catering services
 • Sähkö- ja automaatioala
 • Tietoliikennetekniikka
 • Turvallisuusala

 

 • Kiinteistöala
 • Metalliala
 • Vaatetusala

 

 • Autoala
 • LVI-ala
 • VALMA

 

 

Erityisopettajat:

Sannamaija Pulkkinen, vastaava erityisopettaja

040 662 3467, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Kaksoistutkinto-opiskelijat (lausunnot)

Tiina Vesaaja

040 765 7427, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 • Sähkö- ja automaatioala
 • Tieto- ja tietoliikennetekniikka
 • Rakennusala
 • Kiinteistönhoitoala
 • Taideteollisuusala
 • Turvallisuusala

Seija Harlin

040 844 7216, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 • Sosiaali- ja terveysala

Hilono Huggare Smeds

040 546 1180, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • Matkailuala
 • Ravintola- ja cateringala
 • Puhdistuspalveluala
 • Alla svenskspråkiga studerande

Terhi Ontto-Panula

040 549 7565, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 • Liiketoiminta
 • Media-ala
 • Tieto- ja viestintätekniikka

Martina Lundqvist

040 596 4806, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 • Autoala
 • Talotekniikka
 • Kone- ja tuotantotekniikka

Riitta Emaus

040 844 7950, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 • VALMA

 

Opiskelijahuollon tehtävät:

Opiskelijahuollon tehtävänä on edistää oppilaitostyön hyvinvointia ja viihtyisyyttä sekä luoda opiskeluympäristöstä turvallinen ja terveellinen. Opiskelijahuollon tulee lisäksi edistää oppimisvaikeuksien ja opiskelijan muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. (OPH 27.8.2004)

Opiskelijahuollon lähtökohtana Vamiassa on opiskelijoista välittäminen ja koko henkilökunnan yhteinen vastuu opiskelijoiden hyvinvoinnista ja opintojen etenemisestä. Yhteisenä tavoitteena on luoda oppilaitosyhteisö, jossa opiskelijoiden on hyvä opiskella ja henkilökunnan hyvä tehdä työtään.

Hyvin järjestetyn opetuksen ohella opiskelijahuolto pyrkii turvaamaan opiskelun onnistumisen ja tukee opiskelijan terveyttä sekä myönteistä kasvua ja kehitystä. Opiskelijahuollon tehtävä on yksilö- ja yhteisötasolla pyrkiä ehkäisemään vaikeuksien syntyä opiskelijaa tukemalla ja edistämällä oppilaitoksen sisäistä ja ulkoista yhteistyötä.

Opiskelijahuollon tehtävät jakaantuvat moniammatillisesti eri toimijoille, jotka yhteistyössä huolehtivat opiskelijoiden kasvatus- ja opetustyöstä: yksittäisestä aineenopettajista ja ryhmänohjaajista opiskelijahuoltohenkilöstöön eli erityisopettajiin, opinto-ohjaajiin, terveydenhoitajiin, kuraattoreihin ja opiskelijahuoltoryhmiin.

 

Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskelijaterveydenhuollon puolella työskentelevät psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Ajanvaraukset terveydenhoitajan, lääkärin tai kuraattoreiden kautta.
Katso yhteystiedot >>

 

Linkkejä:

apua.info – tietoa ja tukea ihmissuhteisiin ja kaikille elämän alueille

www.paihdelinkki.fi – A-klinikkasäätiön ylläpitämä sivusta: keskusteluja. tietoa, testejä jne

www.reimari.info – nuorten tiedotuspiste Vaasassa

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut, avohoito – Pohjanmaan hyvinvointialue
mm. Nuorisoasema Klaara sekä Psykososiaalinen Keskus (ent. Horisontti)

Etsivä nuorisotyö Origo

Kela

Työ- ja elinkeinotoimisto