Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollon tehtävät

Opiskelijahuollon lähtökohtana Vamiassa on opiskelijoista välittäminen ja koko henkilökunnan yhteinen vastuu opiskelijoiden hyvinvoinnista ja opintojen etenemisestä. Yhteisenä tavoitteena on luoda oppilaitosyhteisö, jossa opiskelijoiden on hyvä opiskella ja henkilökunnan hyvä tehdä työtään.

Hyvin järjestetyn opetuksen ohella opiskelijahuolto pyrkii turvaamaan opiskelun onnistumisen ja tukee opiskelijan terveyttä sekä myönteistä kasvua ja kehitystä. Opiskelijahuollon tehtävä on yksilö- ja yhteisötasolla pyrkiä ehkäisemään vaikeuksien syntyä opiskelijaa tukemalla ja edistämällä oppilaitoksen sisäistä ja ulkoista yhteistyötä.

Vamiassa toimii kuraattoreita, joiden vastuualueeseen kuuluu psyykkinen ja sosiaalinen opiskelijahuolto ja sen kehittäminen. Heidän tehtävänään on oppilaitoksen opetus- ja kasvatustavoitteiden toteutumisen tukeminen ja seuranta, opiskelijan henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta. Lisäksi he ovat jäsenenä opiskelijahuoltoryhmissä alansa asiantuntijana yhdessä erityisopettajan, vastuuopettajan, terveydenhuollon sekä tarvittaessa maahanmuuttajakoordinaattorin kanssa.

Opiskelija voi hakea neuvoa, tukea ja ohjausta seuraavilta henkilöiltä kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa. Heihin voi ottaa yhteyttä myös sähköpostitse.

 

Hansa-kampuksen kuraattorit

Eveliina Lehtola

040 661 4128, eveliina.lehtola@ovph.fi

 • Alla svenskspråkiga studerande
 • Liiketoiminta
 • Media-ala
 • Tieto- ja viestintätekniikan ala
 • TUVA

Maiju Bergdahl

040 542 7407, maiju.bergdahl@ovph.fi

 • Sosiaali- ja terveysala

Kirsi Hakala

040 484 6334, kirsi.hakala@ovph.fi

 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • Matkailuala
 • Ravintola- ja cateringala
 • Puhdistuspalveluala

Sampo-kampuksen kuraattorit

Mia Antell 

040 500 2538, mia.antell@ovph.fi

 • Ajoneuvoala
 • Rakennusala (maanrakennuskoneenkuljettajat)
 • Talotekniikka
 • Vaatetusala

Tiia Tähtinen

040 3536027, tiia.tahtinen@ovph.fi

 • Kiinteistöpalveluala
 • Kone- ja tuotantotekniikka
 • Rakennusala (talonrakentajat)
 • Sähkö- ja automaatioala
 • Tieto- ja viestintätekniikka
 • Turvallisuusala

Maahanmuuttajakoordinaattori

Tiina Siren-Nuutinen

040-594 7502, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 

Erityisopettajat:

Sannamaija Pulkkinen, vastaava erityisopettaja

040 662 3467, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Kaksoistutkinto-opiskelijat (lausunnot)

Tiina Vesaaja

040 765 7427, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 • Sähkö- ja automaatioala
 • Tieto- ja tietoliikennetekniikka
 • Rakennusala
 • Kiinteistönhoitoala
 • Taideteollisuusala
 • Turvallisuusala

Seija Harlin

040 844 7216, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 • Sosiaali- ja terveysala

Karolina Wägar

040 546 1180, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • Matkailuala
 • Ravintola- ja cateringala
 • Puhdistuspalveluala
 • Alla svenskspråkiga studerande

Terhi Ontto-Panula

040 549 7565, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 • Liiketoiminta
 • Media-ala
 • Tieto- ja viestintätekniikka

Miia Norrgård

040 596 4806, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 • Autoala
 • Talotekniikka
 • Kone- ja tuotantotekniikka

Riitta Emaus

040 844 7950, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 • TUVA

Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskelijaterveydenhuollon puolella työskentelevät psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Ajanvaraukset terveydenhoitajan, lääkärin tai kuraattoreiden kautta.
Katso yhteystiedot >>

 

Linkkejä:

apua.info – tietoa ja tukea ihmissuhteisiin ja kaikille elämän alueille

www.paihdelinkki.fi – A-klinikkasäätiön ylläpitämä sivusta: keskusteluja. tietoa, testejä jne

www.reimari.info – nuorten tiedotuspiste Vaasassa

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut, avohoito – Pohjanmaan hyvinvointialue
mm. Nuorisoasema Klaara sekä Psykososiaalinen Keskus (ent. Horisontti)

Etsivä nuorisotyö Origo

Kela

Työ- ja elinkeinotoimisto