Opiskelijahuolto

 

Kuraattorit

Vamiassa toimii kuraattoreita, joiden vastuualueeseen kuuluu psyykkinen ja sosiaalinen opiskelijahuolto ja sen kehittäminen. Heidän tehtävänään on oppilaitoksen opetus- ja kasvatustavoitteiden toteutumisen tukeminen ja seuranta, opiskelijan henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta. Lisäksi he ovat jäsenenä opiskelijahuoltoryhmissä alansa asiantuntijana.

Opiskelija voi hakea neuvoa, tukea ja ohjausta seuraavilta henkilöiltä kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa. Heihin voi ottaa yhteyttä myös sähköpostitse.

 

Mirva Karhunen (vastaava kuraattori)

puh. 040 500 7007, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Sähkö- ja automaatioala, tietoliikennetekniikka, rakennusala,
turvallisuusala, matkailuala, ravintola- ja cateringala, puhdistuspalveluala, restaurant and catering services

Lena Valkeakari

puh. 040 752 3032, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Autoala, talotekniikka, kone- ja tuotantotekniikka, kiinteistönhoitoala,
taideteollisuusala, mechanical engineering and production technology, VALMA

 

Maiju Bergdahl

puh. 040 542 7407, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Sosiaali- ja terveysala, hius- ja kauneudenhoitoala

Emma Strömstén

puh. 040 6614128, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Liiketoiminta, media-ala, tieto- ja viestintätekniikka, alla svenskspråkiga studerande

Tiina Siren-Nuutinen

040-594 7502, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Maahanmuuttajakoordinaattori

 

Erityisopettajat:

Jaana Kankaanpää, vastaava erityisopettaja

puh. 040 549 7915, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Autoala, talotekniikka, kone- ja tuotantotekniikka, kaksoistutkinto-opiskelijat (lausunnot)

Tiina Vesaaja

puh. 040 765 7427, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Sähkö- ja automaatioala, tieto- ja tietoliikennetekniikka, rakennusala, kiinteistönhoitoala, taideteollisuusala, turvallisuusala

Seija Harlin

puh. 040 8447216, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Sosiaali- ja terveysala

Martina Lundqvist

puh. 040 596 4806

Hius- ja kauneudenhoitoala,  matkailuala, ravintola- ja cateringala, puhdistuspalveluala, alla svenskspråkiga studerande

Terhi Ontto-Panula

puh. 040 549 7565

Liiketoiminta, media-ala, tieto- ja viestintätekniikka

Riitta Emaus

Puh. 040-844 7950

VALMA

Sanna-Maija Pulkkinen

Puh: 040-4839086

Hyvinvointipalvelut

 

Opiskelijahuollon tehtävät:

Opiskelijahuollon tehtävänä on edistää oppilaitostyön hyvinvointia ja viihtyisyyttä sekä luoda opiskeluympäristöstä turvallinen ja terveellinen. Opiskelijahuollon tulee lisäksi edistää oppimisvaikeuksien ja opiskelijan muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. (OPH 27.8.2004)

Opiskelijahuollon lähtökohtana Vamiassa on opiskelijoista välittäminen ja koko henkilökunnan yhteinen vastuu opiskelijoiden hyvinvoinnista ja opintojen etenemisestä. Yhteisenä tavoitteena on luoda oppilaitosyhteisö, jossa opiskelijoiden on hyvä opiskella ja henkilökunnan hyvä tehdä työtään.

Hyvin järjestetyn opetuksen ohella opiskelijahuolto pyrkii turvaamaan opiskelun onnistumisen ja tukee opiskelijan terveyttä sekä myönteistä kasvua ja kehitystä. Opiskelijahuollon tehtävä on yksilö- ja yhteisötasolla pyrkiä ehkäisemään vaikeuksien syntyä opiskelijaa tukemalla ja edistämällä oppilaitoksen sisäistä ja ulkoista yhteistyötä.

Opiskelijahuollon tehtävät jakaantuvat moniammatillisesti eri toimijoille, jotka yhteistyössä huolehtivat opiskelijoiden kasvatus- ja opetustyöstä: yksittäisestä aineenopettajista ja ryhmänohjaajista opiskelijahuoltohenkilöstöön eli erityisopettajiin, opinto-ohjaajiin, terveydenhoitajiin, kuraattoreihin ja opiskelijahuoltoryhmiin.

 

Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskelijaterveydenhuollon puolella työskentelevät psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Ajanvaraukset terveydenhoitajan, lääkärin tai kuraattoreiden kautta.
Katso yhteystiedot >>

 

Linkkejä:

apua.info – tietoa ja tukea ihmissuhteisiin ja kaikille elämän alueille

www.paihdelinkki.fi – A-klinikkasäätiön ylläpitämä sivusta: keskusteluja. tietoa, testejä jne

www.reimari.info – nuorten tiedotuspiste Vaasassa

Nuorisoasema Klaara Vaasassa

Etsivä nuorisotyö Origo

Kela

Työ- ja elinkeinotoimisto