Vamia - Vamia

Vamia

Vamia är en mångsidig organisation inom yrkesutbildningen, där årligen ungefär 5000 elever studerar. Läroanstalten erbjuder yrkesutbildning för unga, vuxna samt för arbets- och företagslivet-  på tre språk.

Vamias skolningsutbud har över 60 grund-,  yrkes- och specialyrkesutbildningsexamina.  Utbildningens mål  kan också vara att utföra  en eller flera delexamina. Hos Vamia har man möjlighet att göra  kombinerade studier (yrkesutbildning och studentexamen) på tre år.

Vamia erbjuder mångsidiga möjligheter till utbildning på  läroanstalt, i arbetslivet eller i nätverksmiljö. I planeringen av studierna tar man hänsyn till studerandens enskilda behov, studieteknik samt tidigare arbets- och livserfarenheter. Förutom en utbildning som leder till en examen har man möjlighet att i Vamia skaffa sig färdigheter i en för yrkesutbildningen förberedande utbildning (VALMA)

 

ÅRSBOK 2019

ÅRSBOK 2018

ÅRSBOK 2017

 

Font storlek
Kontrast