Vamia - Vamia

Vamia

Vamia ger yrkesutbildning inom många branscher. Vi har årligen ungefär 5000 studerande. Skolan erbjuder yrkesutbildning för unga, vuxna samt för arbets- och företagslivet – på tre språk.

Hos oss kan du avlägga en hel examen eller en delexamen. Vamia erbjuder över 60 grund-,  yrkes- och specialyrkesexamina. Vid Vamia kan man kombinera grundexamen och studentexamen på tre år.

Vamia erbjuder närstudier, flerformsstudier och läroavtalsutbildning. Hos oss kan du studera flexibelt. När du börjar studera uppgör vi tillsammans med dig en personlig utbildningsplan, utgående från din studieförmåga och tidigare inhämtat kunnande. Du kan också delta i Utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA).

 

ÅRSBOK 2020

ÅRSBOK 2019

ÅRSBOK 2018

ÅRSBOK 2017

 

Font storlek
Kontrast