Search

Information till ny studerande och vårdnadshavare, hösten 2023

Vamia skickar ett antagningsbrev i posten till alla, som har blivit valda i den gemensamma ansökan 15.6.2023. I brevet ser den studerande när studierna börjar och till vilken plats man kommer den första dagen.

De, som studerar inom en grundutbildning påbörjar sina studier ons 2.8.2023 kl. 9.00 i de nedan nämnda platserna. Första skoldagen slutar kl. 14.00. Den ansvariga läraren informerar närmare om programmet för resten av veckan.

Från och med må 7.8.2023 följer man det normala schemat.

Platserna för första skoldagen ons 2.8.2023 kl. 9.00, se kartan:

Hansa-campus, Krutkällarvägen 2 (drönarvideo)

Hansa-campus, Silveria, Krutkällarvägen 4 (drönarvideo)

  • Programutvecklare, merkonomer och utövare av medietjänster: vi möts vid Krutkällarvägen 2, skolans huvudaula (nära matsalen), i kartan ingången 2 eller 4
  • Närvårdare och kosmetologer: vi möts vid Krutkällarvägen 2, skolans Parcos aula (närmare Krutkällarvägen), i kartan ingången 3 eller 6
  • Restaurang- och catering branschen: vi möts vid Krutkällarvägen 4, i skolans nedre aula, i kartan ingång 8

Sampo-campus, Smedsbyvägen 16 (drönarvideo)

  • Säkerhetsbranschen: L-vingen, vi möts vid dörren mot Smedsbyvägen

Kontaktinformation för personalen vid Vamia hittar du här.

Läroplikten förlängs fr.om. 1.8.2021 för att gälla tills man har fyllt 18 år (eller då man har avlagt en examen på andra stadiet). Läroplikten berör personer som under våren 2021 gått ut nian (i huvudsak personer födda 2005). Samtidigt träder i kraft den avgiftsfria utbildningen inom andra stadiet. Med lagen vill man säkerställa alla grundläggande färdigheter och bildning för livet och samhället. Studeranden har tillgång till t.ex. läroböcker och datorer, som finansieras av skolan. Skollunchen är gratis för dom, som studerar inom en grundutbildning (gäller ej läroavtalsstuderanden, arbetskraftsutbildning eller studerande, som får integrationsstöd).

Slice (elektronisk studentkort) och måltider

Sliceelektronisk studentkort, kommer i bruk i augusti, man skall ladda ner appen i början av studier. Studerande som har rättighet till en gratis skollunch per skoldag, får lunchen genom att visa upp Slice i skolans matsal. Då det gäller specialdieter bör man kontakta skolans hälsovård.

PUK

En personlig utvecklingsplan för kunnandet – PUK utarbetas tillsammans med den ansvariga läraren för alla studeranden. PUK:en innehåller planen för studierna och den uppdateras under studiernas gång.

Studenta

Är ett studerandeförvaltningssystem, där den studerande ser bl.a. sitt eget schema, personuppgifterna, vitsorden, den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK) och sin frånvaro. Även minderårigas vårdnadshavare har tillgång till Studenta. Lösenorden delas ut i början av studierna.

Office365

All information, som gäller studierna informeras via skolans e-post. Den studerande har ansvaret att följa sin egen e-post regelbundet. Word, PowerPoint, Excel, Onedrive, Sharepoint och Teams hittar man via Office365. Studerande har möjlighet att ladda ner gratisversioner av dessa program i sin hemdator för studietiden. Via Teams håller man även eventuella distanstimmar.

Arbetstider, schema och frånvaron

Vid Vamia följer man ett 4-periodsystem, 2 perioder på hösten och 2 perioder på våren. Antalet lektioner och läroämnen varierar periodvis. Studerande är ansvariga för att följa schemat.

Den studerande bör delta i undervisningen enligt sin personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK). Sjukfrånvaron bör meddelas till den ansvariga läraren omedelbart.

Rökfri läroanstalt

Rökning är förbjudet på Vamias hela område.

Studiebyrå

Studiesekreteraren betjänar studeranden på bägge campusområden dagligen.

Studiehandledning

Med studiehandledning stöder man studeranden till planmässiga studier samt till en professionell tillväxt.

Speciallärare, kuratorer och invandrarkoordinator

Studerandevården har som uppgift att verka för trivseln och välbefinnandet i läroinrättningsarbetet samt att skapa en trygg och hälsosam studiemiljö. Studerandevårdens uppgift individuellt och på samarbetsplan är att försöka förhindra uppkomsten av svårigheter genom att stöda den studerande genom att i god tid identifiera eventuella problem.

Studerandehälsovård

Sjukmottagning till studerandehälsovården utan tidsbeställning dagligen kl. 8 – 10. Andra tider enligt tidsbeställning.

Ansökningstjänster och handledning

VamiaGuide hjälper och handleder.

  • i frågor om yrkesval för dig som vill söka en studieplats vid Vamia
  • studerande vid Vamia som vill ha karriärvägledning
  • och hjälp att söka arbete

Studiestöd

Studiestöd kan du söka också via FPA:s e-tjänst. Identifieringen görs med nätbankskoder. Ytterligare information om studiestöd finns på https://www.kela.fi/web/sv/studerande-snabbguide

Att studera med arbetslöshetsförmån

Över 25-åringar har möjlighet att studera med arbetslöshetsförmån. Kolla före utbildningen börjar från TE-byrån förutsättningar för att studera med arbetslöshetsförmånen.

Skolresestöd

Det går att ansöka om skolresestöd i MittFPA (www.fpa.fi/mittfpa) från och med 1.8.2023. För att logga in i MittFPA behöver du egna nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Boende

Vamia har inget eget internat. Behöver du en studiebostad så kan du kontakta tex. VOAS (Stiftelsen Vasa studiebostäder). Kontakt: asuntotoimisto@voas.fi, tel. (06)327 6530.

Studieguide 2023-2024

studieguiden hittar man viktig information om studierna vid Vamia. Studieguiden uppdateras före skolstarten.

Välkommen och studera vid Vamia!

Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.