Studiehandledning

Att stöda den studerandes personliga utveckling och tillväxt är viktigt.

Genom studiehandledning får studeranden hjälp med att planera studierna och stöd att utvecklas till yrkesman. Studiehandledningen behövs också för att vägleda och uppmuntra studeranden att utarbeta en personlig läroplan samt att göra de val som skall göras i anslutning till den. Studerandens olika behov och svårigheter beaktas och de får även hjälp och handledning i frågor som rör utbildning efter avlagd grundexamen.

Tutorverksamheten kompletterar studiehandledningen. Studeranden från tidigare årskurser hjälper yngre studerande i praktiska ärenden som berör studierna.

För dig som vill avlägga kombistudier har vi utarbetat en egen Studieguide. Guiden innehåller information om praktiska arrangemang och kursinnehåll.

 

Kontakt:

E-post: fornamn.efternamn(a)vamia.fi

VamiaGuide

Hans Kankkonen

Puh: 040 186 9396

 • VamiaGuide
  • ansökningar
  • karriärvägledning
  • jobbsökning

Examensspecifika studiehandledare

Tim Berglund

tel. 040 685 5471

 • Affärsverksamhetsbranschen
 • Hår- och skönhetsbranschen
 • Restaurang- och cateringbranschen
 • Social- och hälsovårdsbranschen
 • Säkerhetsbranschen

Minna Eteläpää

tel. 040 756 8406

 • Mediabranschen
 • Informations- och kommunikationsbranschen

Sirpa Timmerbacka

tel. 0400 399 236

 • Rengöringsbranschen