Sök

Dataskydd

Dataskyddet på Vamia, Vasa stad

På Vamia iakttas EU:s allmänna dataskyddsförordning samt den nationella dataskyddslagstiftningen. Vid behandlingen av personuppgifter iakttas ett datasäkert förfaringssätt som beaktar kundens dataskydd.

Vad är en personuppgift

Med personuppgift avses varje upplysning som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, såsom till exempel namn, personbeteckning, hemadress, telefonnummer, bilens registernummer och patientuppgifter.

Så behandlar Vamia personuppgifter

Största delen av Vamias service baserar sig på genomförande av lagstadgade skyldigheter, det allmänna bästa och utövande av offentlig makt.  I de här fallen förutsätter behandlingen av personuppgifter inget skilt samtycke av kunden.

De inkomna personuppgifterna behandlas omsorgsfullt och de behandlas endast av de personer till vilkas arbetsuppgifter de hör. Vid behandlingen iakttas ett datasäkert förfaringssätt som beaktar kundens dataskydd.  De personer som behandlar uppgifter har tystnadsplikt och de får relevant utbildning.

Med olika loggsystem följer man upp speciellt behandlingen av känsliga personuppgifter. Datasystemen är skyddade bland annat med brandvägg och antivirusprogram som fortgående uppdateras.

Var fås personuppgifterna och varför samlas de in

Personuppgifterna fås i regel av kunden själv eller också fås de från olika myndigheters register, till exempel Folkpensionsanstalten och Befolkningsregistercentralen.

Då kunden skaffar någon service samlar Vamia in bara de personuppgifter som behövs för att producera servicen. De personuppgifter som samlas in bestäms enligt respektive service.

Överlåtande av personuppgifter

Personuppgifter kan överlåtas inom de lagstadgade ramarna till en annan enhet som hör till Vamias organisation eller till andra myndigheter, såsom exempelvis Folkpensionsanstalten eller Skatteförvaltningen.

Personens rättigheter

Kunden kan enligt dataskyddsförordningen använda bland annat följande rättigheter:

 • Rätt att få information, vilka personuppgifter, hur och varför behandlas de
 • Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter till dess lagligheten i uppgiftsbehandlingen har säkerställts
 • Rätt att rätta uppgifter, varvid en felaktig eller inexakt uppgift rättas
 • Rätt att bli bortglömd. Den här rätten kan inte användas i de register som grundar sig på lagen
 • Rätt att få tillgång till uppgifter, dvs. behandlar staden kundens personuppgifter och vilka uppgifter behandlas. För leverans av dessa uppgifter har staden en månad på sig. Ifall begäran om information är invecklad, kan den här svarstiden förlängas med två månader
 • Rätt att göra invändningar, kunden kan invända mot att de egna personuppgifterna används, till exempel för att förbjuda direktmarknadsföring. Vasa stad överlåter inte personuppgifter till företag inom direktmarknadsföring.
 • Information om personuppgiftsincidenter, vid en eventuell datasäkerhetsincident av hög risk är staden skyldig att meddela kunden detta utan oskäligt dröjsmål
 • Rätt att lämna in klagomål till myndigheten, om kunden anser att man vid behandlingen av personuppgifter strider mot hans eller hennes rättigheter

Utnyttjande av dina rättigheter

Om du vill utnyttja dina rättigheter, ta kontakt med vederbörande ämbetsverk/ institution eller använd e-tjänsten om det är möjligt.

Elektroniska tjänster t.ex. via Suomi.fi kräver en stark identifiering med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat så att du kan identifieras på ett pålitligt sätt. Uppgifterna sänds i regel utan avgift. Om begäran om uppgifter kommer ofta från samma person eller om de är ovanligt omfattande kan en skälig avgift tas ut för dem.

Insamling av uppgifter

På webbplatsen vamia.fi insamlas uppgifter om

 • med vilka apparater webbplatsen har använts
 • från vilken webbadress de som använder webbplatsen har kommit till webbplatsen
 • vilka enskilda sidor användarna har besökt
 • hur många användare webbplatsen har, mängden besökare på enskilda sidor syns endast i form av antal

Uppgifternas användningsändamål

Uppgifterna används för att säkerställa att webbplatsen fungerar tekniskt och för att säkerställa datasäkerheten, för analys och utveckling av webbplatsen samt inriktning av marknadsföringskommunikationen på nedan beskrivet sätt.

Analys och utveckling av webbplatsen

På webbplatsen vamia.fi används webbanalysverktyget Google Analytics, som använder uppgifter om webbplatsen för insamling av statistik. Uppgifterna samlas in för att det ska vara möjligt att analysera antalet besökare, ta reda på vilket innehåll som intresserar och på vilket sätt tjänsten används samt för att utveckla webbplatsen.

 • Användningsändamål: Insamling och analys av statistiska uppgifter om webbplatsen för utveckling av webbplatsen.
 • Google Analytics samlar inte in personlig information om de personer som besöker webbplatsen.
 • Ytterligare information från Google Analytics: Googles användning av uppgifterna på samarbetsparternas webbplatser och applikationer: www.google.com/policies/privacy/partners/

Kakor

På webbplatsen vamia.fi används kakor som gör webbplatsen användarvänlig samt enkel och snabb att använda. Klicka på ”Godkänn alla” för att tillåta användningen av kakor. Du kan blockera en tredje parts kakor eller ändra ditt samtycke när som helst i inställningarna för kakor.

Kakor eller cookies är små textfiler som webbläsaren lagrar i användarens enhet. Kakor lagras på användarens enhet endast på de webbplatser som användaren besöker. Endast den server som skickat respektive kaka kan läsa och använda den senare. Kakor eller andra teknologier skadar inte användarens enheter eller filer. Kakor kan inte heller användas för att använda program eller sprida skadliga sådana.

Inriktning av marknadsföringskommunikationen

I samband mediekampanjer använder vi kakor för att rikta in innehåll. Det krävs medgivande av användaren för användning av kakor för att rikta in innehåll. Kakorna hjälper Vamia att rikta reklam till användarna enligt hur användaren har använt webbplatsen vasa.fi eller annan service. Våra valda serviceproducenter (mediebyråer) kan som tredje part installera de här kakorna. Kakorna är permanenta. Om du inte tillåter att kakorna används, är de funktioner som gäller inriktning av innehåll inte i användning.

I sociala medier och reklam använder vi reklamkakor. För användningen av reklamkakor krävs medgivande av användaren. Med hjälp av reklamkakor kan vi placera innehåll som är riktat till dig. I marknadsföringskampanjer aktiveras kakor via våra noga utvalda marknadsföringspartner i vår nättjänst. Företagen i fråga kan använda de här s.k. tredje parts-kakorna för att förstå vilka objekt användarna är intresserade av och för att visa lämplig reklam på andra webbsidor. Tredje parts-kakor kan även användas i tjänster på sociala medier.

När det gäller inriktningen används Adform och Facebook.

Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.