Sök

Examensutbildning

I Vamias examensutbud ingår ca 60 olika grund-, yrkes- och specialyrkesexamina. Målet för studierna kan också vara att avlägga en delexamen eller några delexamina. Vamia genomför utbildningar på ett kompetensbaserat sätt. Kunnande som den studerande har förvärvat tidigare erkänns och studerandena förvärvar endast det kunnande som saknas.

Kompetensbasering betyder följande:

  • Grunden för dimensionering av kunnande är kompetenspoäng (kp). Kompetenspoängen för exa-mensdelen bestäms utifrån omfattningen, svårighetsgraden och betydelsen av det kunnande som ingår i dem i förhållande till de krav på yrkeskunnighet och de mål för kunnandet som gäller för hela examen
  • Kunnande är inte tidsbundet. När den studerande har nått målen för kunnandet i en examensdel ska han/hon kunna visa sitt kunnande och framskrida i sina studier i egen takt
  • Tillsammans med arbetslivet funderar man hur olika examensdelar kan genomföras på ett arbetslivsorienterat sätt och så att arbetslivets behov beaktas
  • Undervisningsarrangemang genomförs så att examensdelarna kan avläggas som självständiga helheter en i gången. Examensdelen moduleras på ett ändamålsenligt sätt i mindre inlärningshändelser
  • I de yrkesinriktade examensdelarnas moduler (inlärningshändelser) integreras inlärning av sådant kunnande som ingår i målen för de gemensamma examensdelarna, ifall det är ändamålsenligt med tanke på inlärningen.
Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.