Sök

Internationalitet

Internationella verksamheten

Den internationella verksamheten i Vamia är livlig och den syns i vår dagliga verksamhet.

Internationalitet är en av Vamias strategiska tyngdpunkter och vårt mål är att för Vasa regionen  utbilda kunnig arbetskraft, som har framgång i ett internationellt, mångkulturellt och flerspråkigt arbetsliv och samhälle. Området kring Vasa är mycket internationellt och flerspråkigt. I området bor och arbetar över 100 olika nationaliteter. Även arbetslivet är internationellt och det finns många internationella företag i området.

Vamia är aktivt med i många lokala, regionala, nationella och internationella nätverk och projekt, där målet är att utveckla internationellt kunnande och yrkesutbildningen till att motsvara arbetslivets och samhällets än mer globaliserade behov.

Vid Vamia kan de studerande välja internationellt förberedande studier i Finland och ungefär 100 studerande åker årligen utomlands från 2 veckor till 6 månaders utbytesperioder för att utföra inlärning på arbetsplatser i företag eller för att studera i våra partnerskolor. Utbytesperioderna är en del den av studerandes studier vilket också räknas tillgodo. Vamia har partners i över 20 länder i Europa, Asien och Afrika. Personalen är aktivt med i utvecklingen och över 50 personer av personalen åker varje år utomlands för att utveckla sin egen yrkesmässiga kompetens, utveckla yrkesutbildningen och undervisningen tillsammans med de internationella parterna eller för att handledade de studerande.

På motsvarande sätt besöker ca 50 utländska studerande Vamia varje år. De deltar i studierna eller avlägga praktik på områdets företag. Internationella experter inom yrkesutbildningen har år från år blivit allt mera intresserade av den finländska yrkesutbildningen och av Vamia. Ca 50 -100 internationella experter besöker årligen Vamia via olika projekt och för att bekanta sig med den finländska skolan och yrkesutbildningen.

Vamia erbjuder också engelskspråkiga utbildningsprogram inom  turism- och kosthållningsbranschen samt  inom maskinbranschen.

Vamia tilldelades Erasmus+ VET Mobility charter 2016 och har beviljats förlängning till 2027. Certifieringen tilldelas aktörer som har bestyrkt erfarenhet av en långvarig och högklassig planering och förverkligande av studerande- och personalmobiliteter som är baserade på Vamias strategi.

Arbetsgivare

Vill du utveckla personalens språkkunskap och internationella kunnande?

Genom att ta emot utländska praktikanter kan ni utveckla språkkunskaper och internationellt kunnande hos er personal.

Vamia sköter om alla praktiska arrangemang gällande utländska partners. Den studerandes resor och uppehåll är betalda. Vi tar hand om boendet, introduktion och fritidsprogram när studerande kommer till Vasa. De studerande som kommer på utbyte har genomgått en urvalsprocess i det egna landet och är motiverade. I Vasa får de även vägledning från Vamia.

Detta kostar ingenting för ert företag. Den studerande behöver bara er vägledning på arbetet.

Är ni intresserade av att vara med i ett internationellt projekt eller att sända er personal utomlands för att skaffa sig nya idéer, erfarenheter och kunnande?

Arbetslivet har möjlighet att delta och vara med i Vamias internationella projekt. Som representanter för arbetslivet kan ni t.ex. sända arbetstagare med på resor för att bekanta sig med den egna branschen utomlands tillsammans med Vamias personal. Vamia har många internationella samarbetspartners som ordnar intressant program och besök för vår personal till deras lokala skolor och företag. Resorna betalas med Erasmus+ eller med Utbildningsstyrelsens projektpengar och bekostar i huvudsak resorna och boendet. För er blir det att betala arbetstagarens lön och dagtraktamente.

Möjlighet att utföra internationella studier i ett utländskt företag

Om ni är intresserade av att sända några av er personal utomlands för arbetspraktik, kan vi erbjuda dem en möjlighet att erlägga 15 kp för examensdelen ”Att verka i branschens arbetsuppgifter utomlands”. Vamia ordnar då med de utländska partnerna en praktikplats utomlands enlig era önskemål samt hjälper till med att ordna med resor och boende. Vi förbereder och coachar resenärerna före avfärden och ger dem vägledning under utbytestiden. Utbytet finansieras med Erasmus+ anslag som täcker resorna, boendet och en del av levnadskostnaderna. Arbetsgivaren betalar lönen.

Om ni är intresserade så tag kontakt!

Kontakt information:

Internationell koordinator, Lärare
Kaasalainen Anne
040 539 9762
  • Välfärdstjänster
Internationell koordinator, Lärare
Korpela Nina
040 764 7516
  • Gemensamma utbildningstjänster
Internationell koordinator, Lärare
Mäkelä Matias
040 648 3132
  • Energitjänster
Chef för internationella relationer
Sandbacka Katarina
040 711 7070
  • Förvaltning
Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.