Studerandehälsovård

Studerandehälsovården verkar för  att främja studerandes hälsa, välmående och studieförmåga. Studerandehälsovården verkar även för främjande av en sund och trygg studiemiljö samt för en studiegemenskap som stöder studerandes välbefinnande.

Studerandehälsovårdens mål är att upprätthålla och förbättra studerandes välmående genom att:

 1. Verka för en hälsosammare och tryggare studiemiljö
 2. Verka för bättre hälsa och studieförmåga hos studerande
 3. Ordna hälso- och sjukvårdstjänster för studerande

Studerandehälsovårdens tjänster

 • Hälsomöten och hälsorådgivning för studeranden
 • Hälso- och sjukvård , samt vård av lindriga skador
 • Rådgivning inför utlandspraktik / utlandsresor
 • Sexual- och preventivrådgivning
 • Kost och motionsrådgivning
 • Mental- och missbrukarvård
 • Granskning av läroanstalter. Granskningen utförs vart tredje år i samråd med samarbetsparter och följs årligen upp

 

Hansa-kampus

Krutkällarvägen 2

Mottagning utan tidsbeställning klockan 8-10. Telefontid klockan 10:30-11:00.

 

Hälsovårdare

Nina Eklöf

Tel: 040 65 65 433, fornamn.efternamn@ovph.fi

 • Servicebranschen inom företagsekonomi- och kommunikation
 • Arbetslivstjänster
 • Alla svenskspråkiga linjer

Sannamari Hyvönen

Tel: 040 6495131, fornamn.efternamn@ovph.fi

 • Finskspråkiga och internationella studerande inom servicebranschen
 • Turism-, kosthåll- rengöring
 • Finskspråkiga linjer inom skönhetsbranchen
 • Luovi specialyrkesskola

Läkare och psykolog

Under studietiden har studerande rätt att utnyttja Vasa hälsocentrals studerandehälsovårds tjänster.

Studerandehälsovårdens läkare 

Tidsbeställning via hälsovårdarna

Psykiatrisk sjukskötare 

Mia Wahls

Tidbeställning via hälsovårdaren el. kuratorn

 

Sampo-kampus

Smedsbyvägen 16

Mottagning utan tidsbeställning klockan 8-10.

 

Hälsovårdare

Pasi Mukari

Tel. 040 1452766, fornamn.efternamn@ovph.fi

 • El- och automationsteknik
 • Informations- och kommunikationsteknik

Anna Tötterman

Tel. 040 656 5332, fornamn.efternamn@ovph.fi

(telefontid må-fre klo 11-11.30)

 • Fastighetsservice
 • Konstindustri
 • Säkerhetsbransch 
 • Fordonsmekaniker 
 • Husteknik
 • Maskin-och produktionsteknik
 • Byggbransch

Läkare och psykolog

Under studietiden har studerande rätt att utnyttja Vasa hälsocentrals studerandehälsovårds tjänster.

Studerandehälsovårdens läkare 

Tidsbeställning via hälsovårdarna

Psykiatrisk sjukskötare 

Mia Wahls

Tidbeställning via hälsovårdaren el. kuratorn


 

Hälsovårdservice i Vasa

Hälsostationsservice https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/halsa-och-valmaende/halsostationsservice/

Läkarmottagning enligt boende distrikt för vasabor

 • Hälsocentralerna är öppna må-to kl:8-16 och fre kl 8-14
 • Tidsbeställning genom att kontakta HVC, vid akut vårdbehov kan man besöka Sjukmottagning hos skötare utan tidsbeställning.
 • Läkaravgift: 20,60 € tre första besöken, därefter ingen avgift. Ingen avgift för under 18 åringar.
 • Oannulerat besök till läkare, avgift 50,80€
 • Vårdarebesök: 10 € två första besöken.

 

 1. Kyrkoesplanadens hälsostation, Kyrkoesplanden  26, tel. 06 325 1666
  (Norra delen av centrum, Vasklot, Sundom samt Södra delen av centrum, Sandviken, Högbacken, Sunnanvik)
 2. Dammbrunnens hälsostation( Huvudhälsostation), Dammbrunsvägen 4, 2 vån.
  – Brändö, Vikinga, delen av Dragnäsbäck, Hemstrand-Stenhaga, Skogsberget, Böle, Vöråstan, tel: 06 325 1703
  – Vapenbrödrabyn, Roparnäs, Orrnäs, Kilskiftet, Melmo, Bobäck, tel: 06 325 1770
 3. Gerby hälsostation, Tallmarksvägen 5, tel. 06 325 1711
  Gerby, Storviken, Bofinken, Västervik, Infjärden
 4. Korsnästågets hälsostation, Fräsaregatan 2, tel. 06 325 1691
  Korsnäståget, Gamla Vasa, Runsor, Kråklund, Aspnäs, Kapellbacken, Prästbacken, Gamla Hamn och Höstves
 5. Vähäkyrö hälsostation, Vähänkyröntie 18, tel. 06 325 8500


Samjouren

 • Samjouren är koncentrerad på kvällar, nätter och veckoslut till Vasa centralsjukhus i Y-byggnaden. På vardagar under arbetstid är det den egna hälsocentralen som betjänar.
 • Rådgivningstelefonen för samjouren vid Vasa centralsjukhus betjänar vardagar kl. 15-08 samt veckoslut och helgdagar. Tel: 06 213 1001.
 • Patienter som behöver omedelbar och akut första hjälp sköts under alla veckodagar vid samjouren på Vasa centralsjukhus under alla tider på dygnet!


Tandvård
:

 • Medinfo tel. 06 325 2202
 • Tidsbeställning  må-to 7.30-15.30, fre 7.30-15.00


Laboratorietjänster
, Dammbrunnsvägen 4

 • Dammbrunnsvägens laboratorie, (remiss) må-to kl 7.30-15, fre 7.30-14.30. Endast via tidsbokning: www.nettilab.fi eller tel: 06 213 1626


Röntgen
, Dammbrunnsvägen 4

 • (remiss)
 • Öppet mån-fre kl. 8.00-15.00
 • Tidsbokning: 06 325 1990


Veneriska/ könssjukdoms polikliniken, 
Dammbrunnsvägen 4

 • ingen remiss, mottagning utan tidsbeställning (för Vasa bor även web-tidsbeställning)
 • Onsdag 8.30-10.00 och fre kl 8.00-9.00
 • Laboratorie svar och rådgivning, tel 06 325 1692, må kl. 15.00-16.00 och ons 14.00-16.00


Preventivrådgivningen/Familjeplaneringen, 
Dammbrunnsvägen 4

 • Tidsbokning måndag-fredag tel. kl. 9.00-11.00 och kl. 12.30-13.00, tel: 06 325 1767 eller
  https://sote.easiointi.fi/sv/web/vaasa-te  (bara för vasabor)
 • Telefontid för hälsovårdare må- fre 9.00-10.00 ja 12.30–13.00, puh. 06-325 1765 (för vasabor även tidbeställning)
 • Man kan annullera tiden att skicka ett meddelande tel. 040 671 8134.


Mentalvårdstjänster

Ungdomsstationen Klaara, Kyrkoesplanaden 28, 2. vån.

Center för mental-och beroendevård Horisonten, Vasaesplanaden 17, 6. vån.

 • över 25-åringar
 • Öppet: mån kl. 8-17, ti-to kl. 8-16, fre kl. 8-15
 • Tidsbeställning 06 3252800, må-fre kl. 10-12

Vasa centralsjukhuset psykiatriska enheten, Seriegatan 2

 • (remiss)

Vasa centralsjukhus psykiatrisk dejourande sjukskötare 

 • under alla tider på dygnet runt, tel. 06 213 2009.

 

Privata läkarstationer

 • Mehiläinen, Himalajagatan 9, tel. 06 357 7700
 • Terveystalo Vaasa, Storalångatan 28-30 II vån. (Ekgården), tel. 030 6000
 • Läkarcentralen Promedi, Himalajagatan 9. tel. 06 357 7700