Personal - Vamia

Personal

E-postadress: förnamn.efternamn@vamia.fi

Välj yrket
Utbildningschef
Studiehandledare
Kurator
Studiesekreterare
Ansvarig kurator
Arbetarskyddsfullmäktige
Lagerarbetare
Expeditionsvakt
Anstaltman
Marknadsförings- och kommunikationsplanerare
Mekaniker
Ledningens sekreterare
Specialyrkesman
Byråchef
Vaktmästare
Instrumentvårdare
Hälsovårdare
Infoanställd
Skönhetssalong
Hårsalong
Speciallärare
Specialyrkesman
Skolgångsassistent
Handledare
Internationell koordinator
Arbetslivschef
Kökschef
Byråsekreterare
Kundchef
Chef för internationella relationer
Yrkeshandledare
Beställning
Fastighetsskötare
Koordinator för invandrare
Lektor
Ekonomisekreterare
Ekonomiansvar
Ekonomiplanerare
IKT-pedagog
Läroavtalschef
Utbildningsplanerare
Rektor
Projektchef
Utvecklingschef
Arkivskötare
Biträdande rektor
Kundbetjäning
Lärare
Regionchef
Yrkesman
Choose a department
Förvaltning
YES Österbotten
Turismtjänster
Teknologitjänster
Energitjänster
Gemensamma utbildningstjänster
Läroavtalstjänster
Affärslivstjänster
Välfärdstjänster
Hansa-campus
Sampo-campus
Restaurang Silveria
217 Aho Mikko Lärare 040 559 4469 Energitjänster
216 Ahonen Kati Studiehandledare 040 128 1935 Teknologitjänster
215 Ahonen-Lammi Marita Lärare 040 542 7041 Välfärdstjänster
34 Alho Minna Lärare 040 193 5483 Välfärdstjänster
214 Autio Hannu Lärare 040 542 7985 Kiinteistöpalvelut
213 Auto-osasto Kundbetjäning 040 536 7012 Teknologitjänster
14 Backman Johanna Studiehandledare 040 541 4121 VamiaGuide
275 Backman Rolf Expeditionsvakt 0500 562 950 Förvaltning
212 Balazsin Istvan Lärare 040 168 5262 Gemensamma utbildningstjänster
211 Björklund Siv Utbildningsplanerare 040 748 3476 Läroavtalstjänster
210 Björninen Karina Lärare 040 821 1998 Välfärdstjänster
209 Blomberg Eva Lärare 040 685 5494 Turismtjänster
208 Bokull Guy Lärare 040 485 7431 Affärslivstjänster
234 Borén Mari Hälsovårdare 040 656 5433 Hansa-campus
207 Boren Toni Utbildningschef 040 829 4225 Välfärdstjänster
231 Burman Christer IKT-pedagog 040 728 7419 Affärslivstjänster
274 Chatran Alex Lärare 040 739 1085 Teknologitjänster
272 Dahlbo Juha Lärare 040 773 7468 Energitjänster
271 Eerio Hanna Utbildningsplanerare 040 688 5337 Förvaltning
13 Ehrström Nina-Marie Kurator Opinto-ohjaajat ja kuraattorit
205 Eklund Kenneth Lärare 040 753 5226 Affärslivstjänster
204 Ekoluoma Minna Studiesekreterare 040 358 5418 Förvaltning
258 Elomaa Katri Studiesekreterare 040 808 6978 Förvaltning
203 Emaus Riitta Lärare 040 844 7950 Gemensamma utbildningstjänster
202 Englund Michael Lärare 040 671 7908 Energitjänster
201 Eronen-Lindeblad Anne Lärare 040 138 3030 Välfärdstjänster
200 Eskelinen Arto Lärare 0400 887 941 Energitjänster
220 Eskola Riitta Studiehandledare 040 744 5156 Välfärdstjänster
19 Esselström Jimmy Lärare 040 634 1214 Affärslivstjänster
255 Eteläpää Minna Studiehandledare 040 756 8406 Affärslivstjänster
2 Fagerström Pernilla Speciallärare 040 483 9086 Välfärdstjänster
218 Finne Pia Biträdande rektor 040 735 7041 Förvaltning
199 Finnilä Esa Mekaniker 040 563 7416 Förvaltning
198 Fogelberg Merja Lärare 040 138 3050 Välfärdstjänster
197 Fors Kaj Lärare 040 592 4502 Energitjänster
36 Foxell Eva Lärare 040 194 5911 Välfärdstjänster
196 Foxell Hans Utbildningschef 040 549 7564 Turismtjänster
18 Glasberg Niclas Lärare 040 191 2831 Affärslivstjänster
16 Granlund Angelica Handledare Turismtjänster
261 Gädda Johnny Lärare 040 675 8930 Affärslivstjänster
219 Haanpää Susanna Lärare Välfärdstjänster
9 Haapamäki Hannu Handledare 040 144 7298 Teknologitjänster
26 Haapamäki Hannu Lärare 040 144 7298 Teknologitjänster
195 Haikonen Marko Lärare 040 552 6821 Teknologitjänster
194 Hakala Antti Lärare 040 671 7906 Energitjänster
193 Hakala Henna Lärare 040 525 1142 Gemensamma utbildningstjänster
192 Hakkola Petri Lärare 040 184 1460 Teknologitjänster
191 Halla-aho Eveliina Studiehandledare 040 170 9330 Energitjänster
190 Hanka Marko Lärare 040 524 0087 Energitjänster
189 Hannus Glenn Lärare 040 768 8688 Energitjänster
188 Harlin Seija Lärare 040 844 7216 Välfärdstjänster
187 Hasselblatt Ina Lärare 040 510 0701 Energitjänster
186 Hasunen Teijo Lärare 0400 968 068 Energitjänster
185 Hauta Veli-Matti Lärare 040 586 7975 Teknologitjänster
23 Hautala Petra Handledare Välfärdstjänster
184 Hautamäki Mika Lärare 040 706 0746 Teknologitjänster
183 Hedman Maria Ekonomiplanerare 040 763 6124 Förvaltning
182 Heikkilä Marjut Lärare 040 847 1072 Turismtjänster
181 Heikkinen Sirpa Utbildningsplanerare 040 170 2544 Förvaltning
29 Heinilä Sirpa Lärare 040 8496067 Yhteiset opetuspalvelut/ Valma
180 Hernesaho Juho Utbildningsplanerare 040 178 6994 Förvaltning
179 Herrgård Olle Lärare 040 705 7451 Affärslivstjänster
178 Hietikko Jarmo Utbildningschef 040 544 7982 Teknologitjänster
177 Holmlund Carola Lärare 040 145 7453 Affärslivstjänster
176 Holopainen Eeva Lärare 040 632 8061 Gemensamma utbildningstjänster
175 Honkanen Riitta Lärare 040 539 9186 Turismtjänster
3 Hovila Maarit Lärare 040 585 9662 Välfärdstjänster
38 Huggare Smeds Hilono Speciallärare 040 546 1180  Välfärdstjänster
174 Hyvönen Sannamari Hälsovårdare 040 649 5443
173 Ikola Hanna Ledningens sekreterare 040 194 5553
262 Ikävalko-Kivihaka Päivi Lärare 040 706 6156 Affärslivstjänster
172 Ilvesoksa Johanna Lärare 040 829 2552 Välfärdstjänster
171 Itämäki Jussi Lärare 040 195 0021 Affärslivstjänster
170 Joensuu Miia Lärare 040 585 9662 Välfärdstjänster
28 Juurakko Satu Lärare 040 485 4716 Välfärdstjänster
169 Kaivonen Samuli Lärare 040 554 3495 Affärslivstjänster
268 Kanerva Linda Lärare 040 652 2243 Teknologitjänster
6 Kangasvieri Sanna Lärare 040 484 1095 Gemensamma utbildningstjänster
168 Kankaanpää Jaana Speciallärare 040 549 7915
167 Kankaanpää Timo Lärare 040 179 2227 Kiinteistöpalvelut
12 Kankkonen Hans Studiehandledare 040 186 9396 VamiaGuide
166 Kantola Heli Studiehandledare 040 834 2518 Energitjänster
165 Karhunen Mirva Kurator 040 500 7007
164 Karhunmaa Esa Specialyrkesman 040 846 7920 Förvaltning
163 Karjala Toni Lärare 040 353 7974 Energitjänster
4 Karlsson Christer Lärare 040 623 3957 Affärslivstjänster
162 Karlsson Kati Lärare 040 158 8860 Välfärdstjänster
206 Karlsson Maarit Lärare 040 184 2730 Turismtjänster
161 Karppi Olli Lärare 040 705 7917 Energitjänster
160 Katajamäki Harri Lärare 040 128 4080 Energitjänster
159 Kauranen Hermanni Lärare 040 719 5356 Turismtjänster
158 Kauranen Janne Lärare 040 352 7045 Gemensamma utbildningstjänster
260 Kero Kirsi Studiesekreterare 040 831 6743 Förvaltning
157 Ketola Esa Lärare 040 520 9223 Teknologitjänster
156 Kinnunen Seppo Lärare 040 556 9709 Turismtjänster
155 Kiviharju Minna Lärare 040 749 5196 Förvaltning
31 Kivikangas Henni Lärare 040 661 0351 Välfärdstjänster
154 Knif Ann Lärare 040 525 1513 Gemensamma utbildningstjänster
153 Knipström Stefan Lärare 040 582 7422 Gemensamma utbildningstjänster
152 Knuuttila Maria Studiesekreterare 040 128 2173 Förvaltning
151 Koivula Peter Lärare 0408367488 Kiinteistöpalvelut
150 Kontiainen Tero Lärare 040 738 7977 Energitjänster
232 Kontiokari Matti Lärare 040 563 7415 Affärslivstjänster
149 Korpela Nina Internationell koordinator, lärare 040 764 7516 Gemensamma utbildningstjänster
148 Korpi Hilkka Lärare 040 778 6853 Välfärdstjänster
147 Koskela Maarit Lagerarbetare 040 668 3886 Förvaltning
146 Koskela Pirjo-Sisko Kökschef 040 642 8357 Sampo-campus
5 Koski Anna Lärare 040 744 4320 Gemensamma utbildningstjänster
145 Koskinen Marianne Lärare 040 567 2142 Gemensamma utbildningstjänster
144 Kunnari Matti Lärare 0400 862 773 Energitjänster
143 Kuoppala Ulla Lärare 040 864 3653 Affärslivstjänster
142 Kuortamo Tiina Lärare 040 753 9790 Turismtjänster
141 Kurunsaari Mervi Lärare 040 187 8814 Gemensamma utbildningstjänster
140 Kuukari Susanna Lärare 0400 877 428 Gemensamma utbildningstjänster
139 Kuula Ami Utbildningsplanerare 040 150 3982 Läroavtalstjänster
138 Laaja Tarja Lärare 040 753 5068 Välfärdstjänster
35 Laajalahti Heikki Lärare 040 359 3828 Affärslivstjänster
15 Laakso Arja Handledare 040 162 8343 Turismtjänster
137 Laakso Satu Lärare 040 196 0312 Välfärdstjänster
136 Lahti Juha Lärare Välfärdstjänster
135 Laihonen Pasi Lärare 0408367502 Gemensamma utbildningstjänster
267 Lammi Kristiina Lärare 040 197 4059 Gemensamma utbildningstjänster
134 Lampi Juha Lärare 040 180 3985 Gemensamma utbildningstjänster
8 Latvala Harri Handledare 040 481 2587 Teknologitjänster
133 Latvala Petri Lärare 040 183 7068 Teknologitjänster
132 Lauttamus Ari Anstaltman 040 777 9389 Teknologitjänster
131 Lehtikevari Tea Lärare 040 744 5290 Välfärdstjänster
130 Lehto Risto Yrkesman 040 825 6413 Teknologitjänster
1 Lehtola Britt-Marie Lärare 040 186 8269 Välfärdstjänster
129 Lehtola Eveliina Kurator 040 661 4128
128 Lehtomäki Sari Lärare 040 719 7226 Gemensamma utbildningstjänster
127 Leikkari Saija Lärare 040 187 4731 Välfärdstjänster
126 Leminen Anni-Kaisa Lärare 040 630 0391 Gemensamma utbildningstjänster
125 Lepistö Riina Studiesekreterare 040 358 3112 Förvaltning
124 Lindman Johan Biträdande rektor 040 549 7440 Förvaltning
123 Lindqvist Petra Lärare 040 183 9672 Gemensamma utbildningstjänster
122 Lithen Annika Lärare 040 552 6567 Turismtjänster
121 Lokasaari Riikka Lärare 0401 97 3795 Gemensamma utbildningstjänster
120 Lusa Marika Lärare 0407259847 Turismtjänster
25 Lyyski Ari Lärare Energitjänster
266 Malmsten Mia Utbildningsplanerare 040 485 8088 Läroavtalstjänster
119 Manninen Arto Lärare 040 703 7963 Energitjänster
118 Mattsson Riikka Lärare 040 187 8969 Gemensamma utbildningstjänster
117 Mukari Pasi Hälsovårdare 040 145 2766 Sampo-campus
116 Muotio Misa Lärare 040 149 3615 Gemensamma utbildningstjänster
115 Myllykangas Arja Lärare 040 507 0321 Turismtjänster
114 Mäenpää Teemu Lärare 0400 713 795 Teknologitjänster
113 Mäkelä Pirjo Lärare 040 707 9735 Affärslivstjänster
17 Mäkelä Riikka Lärare 040 164 5679 Affärslivstjänster
112 Mäkinen Berit Ekonomiansvar 040 734 8357 Förvaltning
111 Mäkinen Janne Lärare 040 132 5802 Teknologitjänster
110 Mänty Reima Lärare 040 592 5193 Teknologitjänster
109 Mänty Salme Lärare 040 486 0353 Turismtjänster
108 Mäntylä Olavi Lärare 0400 986 257 Energitjänster
107 Mäntymaa Jukka Arbetslivschef 050 435 4844 Förvaltning
265 Natri Arto Lärare 0400 865 778 Kiinteistöpalvelut
106 Nedergård Jan Lärare 040 833 7408 Affärslivstjänster
20 Nikkari Annukka 040 501 1681 Välfärdstjänster
105 Niskanen Saija Lärare 040 147 7558 Välfärdstjänster
257 Norrgrann Claus Studiehandledare 040 685 5471 Affärslivstjänster
104 Nukala Johanna Lärare 040 158 8861 Välfärdstjänster
103 Nurminen Kari Lärare 040 559 3485 Energitjänster
102 Nyberg-Lammi Leena Lärare 040 512 1520 Affärslivstjänster
7 Ojala Marko Lärare 040 485 5497 Teknologitjänster
27 Ojala Marko Lärare 040 485 5497 Teknologitjänster
101 Ola Elina Lärare 040 750 2233 Välfärdstjänster
21 Ollinkoski Ulla 040 750 5093 Välfärdstjänster
100 Ontto-Panula Terhi Lärare 040 549 7565 Affärslivstjänster
99 Paajanen Helen Lärare 040 147 7559 Turismtjänster
98 Paajanen Kari Lärare 040 825 4209 Teknologitjänster
97 Paananen Anette Skolgångsassistent 0400 506 491 Gemensamma utbildningstjänster
96 Pakkala Nina Handledare 040 770 9236 Restaurang Silveria
95 Pakkala Susanna Utvecklingschef 040 128 1936 Förvaltning
94 Partanen Kirsi Lärare 040 827 6732 Välfärdstjänster
93 Patama Kristiina Lärare 040 187 9202 Gemensamma utbildningstjänster
92 Pekkarinen Kimmo Lärare 040 749 5696 Energitjänster
91 Pekkarinen Niina Lärare 040 738 7839 Energitjänster
90 Peltoharju Sami Lärare 040 196 8362 Affärslivstjänster
89 Peltomäki Anne Lärare 040 560 6906 Välfärdstjänster
88 Peltoniemi Petri Lärare 040 488 9234 Energitjänster
87 Perander Erika Studiehandledare 040 764 7562 Turismtjänster
86 Pesu Jouko Lärare 040 511 7955 Teknologitjänster
85 Peura Pentti Lärare 040 564 7412 Affärslivstjänster
84 Pietikäinen Teija Lärare 040 573 6852 Välfärdstjänster
83 Pietilä Tero Ekonomiansvar 040 511 5285 Förvaltning
82 Pihlajamäki Hannu Specialyrkesman 040 742 7252 Energitjänster
81 Piittari Hilkka Vaktmästare, instrumentvårdare 040 575 3612 Förvaltning
80 Poola Marianne Lärare 040 864 3654 Affärslivstjänster
79 Pränny Sonja Lärare Välfärdstjänster
78 Pulkkinen Markus Lärare 040 149 2373 Förvaltning
77 Puska Marlen Projektchef 040 507 0604 Förvaltning
259 Rahnasto Jaana Studiesekreterare 040 357 7962 Förvaltning
76 Rantala Timo Lärare 040 558 4128 Energitjänster
75 Rantonen Martti Lärare 040 559 9506 Energitjänster
33 Rasinmäki Kati Studiehandledare 040 624 9854 Välfärdstjänster
74 Ravintola Silveria 040 182 7315 Turismtjänster
73 Rentola Anna-Maija Lärare 040 777 7963 Välfärdstjänster
72 Riippi Anu Utbildningsplanerare 040 154 9913 Förvaltning
251 Rinta Hannu Lärare 040 563 7402 Affärslivstjänster
71 Rinta-Jaskari Irma Byråsekreterare 040 550 3915 Förvaltning
70 Romar Elina Utbildningschef 040 567 2718 Gemensamma utbildningstjänster
69 Ruotsalainen Jarmo Lärare 040 529 7231 Teknologitjänster
68 Rämäkkö Jouni Arbetarskyddsfullmäktige 040 163 4143
40 Räsänen Jura Internationell koordinator, studiehandledare, lärare 0400 968 004 Teknologitjänster
67 Rönnlöf Satu Lärare 040 189 9534 Välfärdstjänster
66 Rönnskog Maj-Len Lärare 040 525 1670 Gemensamma utbildningstjänster
65 Saarenpää Jari Lärare 040 487 0122 Energitjänster
64 Saari Jorma Lärare 050 330 1958 Teknologitjänster
63 Saari Seppo Lärare 0400 877 956 Teknologitjänster
62 Saarikoski-Lehtimäki Heli Lärare 040 829 7232 Välfärdstjänster
39 Saarinen Jenny Lärare 040 668 3084 Gemensamma utbildningstjänster
32 Salmela Mikko Ekonomisekreterare 040 656 2804 Förvaltning
61 Salmi Nina Lärare 040 567 3603 Gemensamma utbildningstjänster
60 Salo Jaana Lärare 040 829 6463 Välfärdstjänster
59 Sandbacka Katarina Chef för internationella relationer 040 711 7070 Förvaltning
58 Sandén Andreas Lärare 040 646 4106 Turismtjänster
11 Sandvik Emilia Kurator Opinto-ohjaajat ja kuraattorit
57 Sarapää Riitta Lärare 040 549 7023 Välfärdstjänster
56 Seppälä Riitta Koulutussihteeri 040 661 4033 Läroavtalstjänster
253 Sigfrids Annika Byråsekreterare 040 756 8097 Förvaltning
55 Silander Jan-Erik Lärare 040 689 7915 Energitjänster
54 Silander Johan Lärare 040 588 8854 Energitjänster
53 Simelius Maarit Byråchef 040 836 7402 Förvaltning
52 Similä Johanna Lärare 040 546 2516 Välfärdstjänster
30 Sippus Rolf Lärare 040 500 2663 Energitjänster
51 Siren-Nuutinen Tiina Koordinator för invandrare 040 594 7502 Gemensamma utbildningstjänster
50 Skjäl Carina Lärare 040 180 4124 Gemensamma utbildningstjänster
49 Skogberg Arne Lärare 0400 347 455 Affärslivstjänster
48 Skåtar Tanja Lärare 040 187 7432 Affärslivstjänster
47 Soldan Merja Lärare 040 712 1851 Välfärdstjänster
46 Sparv Merja Lärare 040 189 9845 Välfärdstjänster
45 Stagnäs Peter Lärare 040 183 5371 Teknologitjänster
44 Stenbacka Åsa Rektor 040 750 7030 Förvaltning
43 Storbacka Kaj Lärare 040 726 4100 Affärslivstjänster
42 Ström Yvonne Marknadsförings- och kommunikationsplanerare 040 822 7112 Förvaltning
222 Studio Parcos Hårsalong, beställning 040 537 1873 Välfärdstjänster
221 Studio Parcos Skönhetssalong, beställning 040 358 1823 Välfärdstjänster
229 Sumula-Moisio Tuula Lärare 040 187 4814 Välfärdstjänster
223 Sundqvist Sari Lärare 040 194 8565 Turismtjänster
22 Sundstedt Nina Lärare 040 183 6736 Välfärdstjänster
254 Suoraniemi Jukka-Pekka Kundchef 040 727 8898 Förvaltning
224 Sutinen Pekka Lärare 040 574 4086 Energitjänster
225 Syrjälä Lasse Lärare 040 740 2208 Teknologitjänster
226 Syväoja Sami Lärare 040 147 7597 Turismtjänster
263 Tammenpää Tea Lärare 040 591 7420 Affärslivstjänster
227 Tankka Oili Lärare 040 572 0022 Turismtjänster
256 Timmerbacka Sirpa Studiehandledare 0400 399 236 Affärslivstjänster
228 Tuomivirta Hanna Kurator 040 542 7407
230 Tuovinen Päivi Lärare 040 767 7025 Välfärdstjänster
237 Töyli Marjut Lärare 0400 991 942 Välfärdstjänster
264 Ulvinen Tero Lärare 040 837 7417 Affärslivstjänster
269 Ura Ann-Christine Utbildningschef 040 828 0495 Affärslivstjänster
233 Uusitalo Seppo Utbildningschef 040 546 7945 Energitjänster
37 Vaaraniemi Jukka Lärare 040 527 8718 Affärslivstjänster
10 Valkeakari Lena Kurator 040 752 3032 Opinto-ohjaajat ja kuraattorit
41 Valli Heikki Expeditionsvakt 040 565 7417 Hansa-campus
235 Valtti Asko Lärare 040 138 2675 Turismtjänster
236 Varala Janne Specialyrkesman 040 579 8500 Energitjänster
238 Vesaaja Tiina Speciallärare 040 765 7427
242 Viinikka Kaija Lärare 040 157 7019 Välfärdstjänster
240 Viljamaa Heikki Lärare 040 128 3858 Energitjänster
241 Vilkiö Jukka Lärare 040 828 6181 Teknologitjänster
24 Virtala Juha-Pekka Handledare Energitjänster
243 Virtanen Pasi Yrkeshandledare 040 675 7795 Turismtjänster
244 Virtanen Teresa Handledare, lagerarbetare 040 163 0963 Turismtjänster
245 Voima Johanna Byråsekreterare 040 197 9245 Förvaltning
246 Vuollo Petri Lärare 040 137 8974 Gemensamma utbildningstjänster
249 Vähäkangas Magdalena Lärare 040 777 8548 Välfärdstjänster
248 Vähänen Esa Expeditionsvakt 040 359 3316 Förvaltning
250 Välimäki Kari Lärare 040 157 9652 Energitjänster
270 Väre Timo Lärare 050 552 7137 Affärslivstjänster
252 Väre-Hautala Jaana Lärare 0400 788 587 Turismtjänster
239 Widemo Anne Lärare 040 646 2330 Välfärdstjänster
247 Wilkman Sari Lärare 040 549 7032 Välfärdstjänster
273 Ylikahri Anu Pedagoginen kehittäjä 0400 597 018 Förvaltning
Font storlek
Kontrast