Sök

Studerandevård

Till studerandevården hör specialundervisning, studiehandledning, kurators- och hälsovårdstjänster.

Om du känner att du behöver de här tjänsterna kan du antingen uppsöka dem själv eller be om hjälp av din ansvariga lärare som hänvisar dig vidare till rätt hjälp.

I specialundervisningen beaktas behoven för de studerande som behöver särskilt stöd. Målet är att studeranden med stödets hjälp ska få den yrkesskicklighet som anges i grunderna för utbildningen.

Vid Vamia har varje studerande rätt att få tillräckligt med personligt stöd och studiehandledning under studietiden.

I studiehandledningen vägleder studiehandledarna de studerande i planeringen av studierna, studiefärdigheterna och hur man söker till fortsatta studier samt att hitta arbete.

Kuratorns primära uppgift är att hjälpa och stödja studerande till exempel i svåra sociala och psykiska situationer.  Målet är att studerandena trots svårigheter kommer vidare i sina studier och kan utexamineras som arbetsföra och motiverade fackmän.

Syftet med studenthälsovården är att stödja och främja studerandenas hälsa. Under studietiden kan du få hälsovård, som är en tjänst som ordnas av Vasa stad. I campusen sköter hälsovårdare studerandehälsovården. Av hälsovårdarna får man vid behov remiss till läkare eller psykolog.

Uppge till skolan ditt eget hälsotillstånd eller begränsningar, t.ex. Diabetes, epilepsi, allergi och också saker i samband med arbetssäkerheten.

Hälsovårdstjänster för vuxenstuderande: om du har rätt till arbetshälsovårdstjänster så gäller skolans hälsovårdstjänster inte dig.

Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.