Sök

Utvecklingsprojekt

Strategifinansiering 2019

VERKSTÄLLARE: Vasa stad/Vamia MÅLSÄTTNING: Strategifinansieringens mål är att säkerställa kunskap i utbildningens kärnprocesser. VERKSAMHET: HOKS-processen och utvecklande av kunskap i utbildning- och läroavtals processer KUNSKAPSKARTLÄGGNING FÖR LÄRARE:

Läs mera

Working Quality – Quality in Work 2, WQ2

PROJEKTETS FÖRVERKLIGARE: Yrkesakademin i Österbotten (koordinator), Axxell Utbildning Ab, Folkhälsan utbildning Ab, Optima samkommun, Seurakuntaopisto ,Vasa stad / Vamia MÅL: Uppdatering av kvalitetsledningssystemet utifrån målen …

Läs mera

Nya lärmiljöer – uudet oppimisympäristöt

PROJEKTETS FÖRVERKLIGARE: Yrkesakademin i Österbotten (koordinering), Vasa stad/Vamia, Optima samkommun, Koulutuskeskus Brahe, Prakticum, Axxell ja Kpedu. Vi kommer att jobba med utveckling av metoder och …

Läs mera

Växla upp handledningen – rätt att kunna

PROJEKTETS FÖRVERKLIGARE: koordinering Yrkesakademin i Österbotten. partners Axxell utbildning Ab, Vamia, Axxell utbildning Ab, Optima samkommun, Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen ÖVRIKA SAMARBETSPARTNER: Yrkeshögskolan Arcada och Novia …

Läs mera

Tecnofuture-projektet

PROJEKTETS GENOMFÖRANDETID: 1.4.2018-31.12.2021 PROJEKTFINANSIÄR: ESR, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland PROJEKTKOD: S21352 VERKSAMHETSLINJE: 4. utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande SPECIALMÅLSÄTTNING: 9.2 Förbättra utbudet …

Läs mera
Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.