Sök

Växla upp handledningen – rätt att kunna

Projekttid
01.01.2021 – 30.06.2022
Finansiär
Utbildningsstyrelsen
Budget
Projektstadiet
Projektets webbsida
https://vaxlaupp.vlab.fi/

PROJEKTETS FÖRVERKLIGARE: koordinering Yrkesakademin i Österbotten. partners Axxell utbildning Ab, Vamia, Axxell utbildning Ab, Optima samkommun, Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen

ÖVRIKA SAMARBETSPARTNER: Yrkeshögskolan Arcada och Novia fungerar som samarbetsparter i projektet och deltar i utvecklingsarbetet med egen finansiering.

OM PROJEKTET

Utvecklingsarbetet i nätverket strävar efter att utveckla samarbetet kring övergångar från andra till tredje stadiet med ändamålsenliga handledningskanaler och -metoder. Målet är att utveckla och sammanföra regionala och nationella modeller för handledning till och stöd till och mellan studerande.

Genomförandet av studier kommer att underlättas via ömsesidigt utbyte och samarbete mellan utbildare, gemensamma kommunikations- och handledningsmodeller samt via möjligheter att dra nytta av digitala kanaler och verktyg i informationsspridningen och kontakter till studerande.

I projektet utvecklas en fortsatt systematisk handledning, jämlika möjligheter till studier samt studerandes delaktighet i sina egna och medstuderandes studier. I utvecklingsarbetet beaktas också de möjligheter och utmaningar som den utvidgade läroplikten för med sig.

MÅLGRUPP

Målgruppen är 2a stadiets studerande som fortsätter sina studier på 3e stadiet och studerande som inlett studier på 3e stadiet. Till målgruppen hör också undervisnings- och handledningspersonal. Som indirekt målgrupp fungerar samarbetsparternas övriga annan personal som handleder studerande.

MÅL

  1. Enhetliga tjänster för fortsatt handledning och likvärdiga möjligheter att fortsätta studier.
  2. Möjligheter att bekanta sig med högskolornas lärmiljöer och utbildningsutbud. Här tas med erfarenheter från Covid 19 situationen.
  3. Information och handledning via studerande till studerande eller peer to peer.

UTFÖRANDESÄTT

  1. Vi utvecklar stödrutiner och processer som ökar våra studerandes förutsättningar att söka till och genomföra fortsatta studier. Vi utvecklar handledningsmetoder som är lättillgängliga, digitala och som studerande har låg tröskel till att använda. Vi ökar informationsutbytet, gör handledningen mer enhetlig, öppnar upp möjligheter och alternativa handledningsmetoder samt sprider erfarenheter och goda modeller för smidiga övergångar.
  2. Vi gör digitala modeller och material som gör det lättare för studerande, oberoende var de geografiskt befinner sig, att bekanta sig med lärmiljöer och utbildningsutbud för vidare studier.
  3. Vi utvecklar och piloterar stöd och handledning via peer to peer verksamhet som också via digitala verktyg är lättillgänglig samt erbjuder möjligheter att lyssna in erfarenheter från och mellan andra studerande.
Lärare
Holmlund Carola
040 145 7453
  • Affärslivstjänster
Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.