Sök

Nya lärmiljöer – uudet oppimisympäristöt

Projekttid
9.9.2019 – 31.12.2021
Finansiär
Projektet delfinansieras av Utbildningsstyrelsen
Budget
Projektstadiet
Projektets webbsida

PROJEKTETS FÖRVERKLIGARE: Yrkesakademin i Österbotten (koordinering), Vasa stad/Vamia, Optima samkommun, Koulutuskeskus Brahe, Prakticum, Axxell ja Kpedu.

Vi kommer att jobba med utveckling av metoder och lärmiljöer som stöder individuella studievägar i den nya yrkesutbildningen. Utvecklingsarbetet utgår ifrån ett mångsidigt samarbete lokalt och regionalt, i ett nationellt nätverk där en levande tvåspråkighet tar stöd i utvecklingen med intresseparter från tredje stadiet, både på finska och svenska. Utbildningsanordnarna på andra stadiet utvecklar sina lärmiljöer och sin metodik med input från tredje stadiets forskningsbaserade erfarenheter. Med digitalisering och ny teknologi utvecklar vi nya lär- och handledningsmöjligheter där en analys av framtidsscenarion kan formas till konkreta utvecklingsprojekt hos de olika projektparterna.

Vi kommer att jobba med följande utvecklingsområden:

  1. Utvecklingsförsök med lärmiljöer och lösningar utgående från ny teknologi.
  2. Fortsatt utveckling av lärmiljöer och lösningar samt nya verksamhetsmodeller som ger möjlighet till en bredare användning.
  3. Användning av digitaliseringens nya möjligheter i de olika faserna av den individuella utvecklingsvägen för kunnandet.

UTVECKLINGSARBETE VID VAMIA:

Målsättningen vid Vamia är att utveckla lärmiljöer inom hår- och skönhetsbranschen samt inom restaurangbranschen för att bättre stöda de studerandes inlärning.

Målsättningen är att utveckla en ny funktionell lärmiljö inom hår- och skönhetsbranschen genom att planera en mångbranschmiljö som stöder försäljningskunnandet och där har inlärning av allmänna ämnen integrerats på ett naturligt sätt till inlärning av yrkesämnen.

Det andra målet är att utveckla vidare undervisningsrestaurangens lärmiljöer i inlärningsköket och restaurangsalen genom att utnyttja lösningar och digitala hjälpmedel så att lärmiljöerna motsvarar funktionsområdena inom arbetslivet.

Den röda tråden som temat i utvecklingsarbetet inom lärmiljöerna är att testa och utnyttja digitaliseringens nya möjligheter under de olika faserna i utvecklings stigen för individuellt kunnande.

Lärare
Kiviharju Minna
040 749 5196
  • Gemensamma utbildningstjänster
Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.