Sök

Läroavtal för arbetsgivare

För arbetsgivaren är läroavtalet ett flexibelt sätt att lära upp ny personal eller en redan anställd. Största delen av examen avläggs genom praktiskt arbete på en arbetsplats. Studier vid en läroanstalt förekommer vanligen också.

Även företagare kan studera på läroavtal i sitt eget företag.

Varför läroavtal?

Läroavtal kan vara lösningen då du

 • behöver en ny arbetstagare eller säsongsarbetstagare
 • vill fortbilda befintlig personal för nya uppgifter
 • ska uppdatera personalens kunnande

Vilka förutsättningar?

Arbetsgivare

 • ingår ett läroavtal med en redan anställd eller ingår ett arbetsavtal för läroavtalstiden med en nyrekryterad.
 • betalar den studerande kollektivavtalsenlig lön.
 • erbjuder den studerande i genomsnitt minst 25 timmar arbete per vecka.
 • erbjuder varierande arbetsuppgifter så att den studerande kan lära sig de färdigheter som krävs för examen.
 • utser en bedömare av yrkesprovet på arbetsplatsen.
 • utser en motiverad arbetsplatshandledare som har tid att vägleda och ge respons åt den studerande. Läs mera

Hur går det till?

Läroavtalet förverkligas alltid från fall till fall. Den studerandes tidigare färdigheter och förutsättningarna för inlärning på arbetsplatsen tas i beaktande. Vamias Läroavtalstjänster planerar studierna tillsammans med den studerande, i enlighet med arbetsgivarens önskemål.

Studievardagen för en läroavtalsstuderande består till stor del av lärande på arbetsplatsen och respons på det utförda arbetet av arbetsplatshandledaren. Dessutom tillkommer eventuellt lärande i läroanstaltens regi (hemuppgifter, närstudier, nätstudier) samt planering och utförande av yrkesprovet.

Kortläroavtal

Vamia har kunniga studerande som kan göra en del av sina studier på läroavtal och samtidigt arbeta i företaget. Genom att anställa en yrkesstuderande på läroavtal får arbetsgivaren en motiverad arbetstagare som redan studerar och är intresserad av branschen. Läroavtalet görs enligt arbetsplatsens behov och längden på läroavtalet varierar enligt arbetsgivarens önskemål.

En läroavtalsstuderande kan arbeta antingen från tidig vår till sen höst eller endast under högsäsongen. Ett långvarigt anställningsförhållande kan ta sin början i ett läroavtal.

En redan anställd som behöver utbildning inom branschen kan även studera på läroavtal.

Läroavtalets parter är arbetsplatsen, läroavtalsstuderanden och Vamia. Det är Vamias uppgift att uppgöra läroavtalet. Läroavtalet förutsätter i medeltal minst 25 h arbete i veckan, lön enligt kollektivavtal, examensinriktade arbetsuppgifter och en utnämnd arbetsplatshandledare.

Arbetsuppgifterna kartläggs och studierna planeras utgående från arbetsplatsens och den studerandens behov.

En förhöjd utbildningsersättning utbetalas till arbetsgivaren ifall läroavtalsstuderanden är under 20 år, saknar examen och håller på att avlägga en grundexamen på Vamia.

Vem betalar?

 • arbetsgivaren betalar kollektivavtalsenlig lön inklusive lagstadgade försäkringar osv. Läs mera
 • om den studerande är arbetslös då läroavtalet inleds kan arbetsgivaren ansöka om lönestöd från TE-byrån. Detta bör överenskommas i förväg med TE-byrån.
 • Vamia kan under vissa förhållanden bevilja arbetsgivaren en utbildningsersättning.

Intresserad?

Ta kontakt via e-post laroavtal@vamia.fi eller telefon 040 485 8088 så kan vi tillsammans fundera på hur en läroavtalsutbildning kunde hjälpa dig och din arbetsplats.

Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.