Search

Specialyrkesexamen i äldreomsorg, kompetensområdet för vård i livets slutskede, vårdare i livets slutskede (SYE)

Efter avlagd examen har du den yrkesskicklighet som behövs i ditt arbete i palliativ vår och i livets slutskede. Du kan arbeta med service för äldre inom social- och hälsovårdsbranschen, inom den tredje sektorn, samt i företag eller i andra servicebranscher där du möter äldre personer.

 

Du planerar, genomför och gör en helhetsbedömning av vården av en person i livets slutskede i en mångprofessionell arbetsgemenskap

 

Utbildningen består av följande examensdelar;

  • Att ge vård i livets slutskede, att möta döden och att stödja närstående
  • Palliativt vårdarbete
  • Att stöda äldre med minnesstörning eller minnessjukdom

 

Utbildningstiden är ca 1,5 år, men tidigare kunnande och arbetserfarenhet kan inverka på studietiden. Vi gör tillsammans upp en personlig utvecklingsplan för kunnandet i början av studierna.

Du studerar i medeltal 1 dag per månad (ca 3 dagar/examensdel) genom att delta i närstudiedagar, handledda självstudier, nätbaserad undervisning och inlärning på egen arbetsplats. Du får individuell handledning och stöd i dina studier samt inför ditt yrkesprov. Utbildningen kan också avläggas via läroavtal.

 

INTRÄDESKRAV

I Utbildningsstyrelsens föreskrift ”Examensspecifika krav på hälsotillstånd i yrkesutbildning” finns bestämmelser om vilka krav på hälsotillståndet som ställs i specialyrkesexamen inom äldreomsorg.

Specialyrkesexamen inom äldreomsorg lämpar sig för dig som har avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan lämplig examen samt har arbetserfarenhet inom området.

 

Tilläggsinformation:

Lärare, Magdalena Vähäkangas tel. 040 777 8548, magdalena.vahakangas@vamia.fi

Studiehandledare, Hans Kankkonen, 040 186 9396, hans.kankkonen@vamia.fi. 

Läroavtal, Siv Björklund 040 748 3476, siv.bjorklund@vamia.fi

Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.