Search

Specialyrkesexamen i äldreomsorg, kompetensområdet för stöd till personer med minnesstörning eller minnessjukdom, minneskötare (SYE)

Efter avlagd examen har du den yrkesskicklighet som behövs för att bemöta personer med minnesstörning eller minnessjukdom, stödja deras liv och handleda deras närstående.

Du kan arbeta med service för äldre inom social- och hälsovårdsbranschen, inom den tredje sektorn, samt i företag eller i andra servicebranscher där du möter äldre personer.

Utbildningen består av följande examensdelar;

  • Att möta äldre och befrämja en meningsfull vardag,
  • Att stöda äldre med minnesstörning eller minnessjukdom
  • valbar examensdel: Att ge vård i livets slutskede, att möta döden och att stödja närstående eller Palliativt vårdarbete.

Utbildningstiden är ca 1,5 år, men tidigare kunnande och arbetserfarenhet kan inverka på studietiden. Vi gör tillsammans upp en personlig utvecklingsplan för kunnandet i början av studierna.

Du studerar i medeltal 1 dag per månad (ca 3 dagar/examensdel) genom att delta i närstudiedagar, handledda självstudier, nätbaserad undervisning och inlärning på egen arbetsplats.

Du får individuell handledning och stöd i dina studier samt inför ditt yrkesprov

Utbildningen kan också avläggas via läroavtal.

INTRÄDESKRAV

I Utbildningsstyrelsens föreskrift ”Examensspecifika krav på hälsotillstånd i yrkesutbildning” finns bestämmelser om vilka krav på hälsotillståndet som ställs i specialyrkesexamen inom äldreomsorg.

Specialyrkesexamen inom äldreomsorg lämpar sig för dig som har avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan lämplig examen samt har arbetserfarenhet inom området.

 

Tilläggsinformation:

Lärare, Magdalena Vähäkangas tel. 040 777 8548, magdalena.vahakangas@vamia.fi

Studiehandledare, Hans Kankkonen, 040 186 9396, hans.kankkonen@vamia.fi.

Läroavtal, Siv Björklund 040 748 3476, siv.bjorklund@vamia.fi

Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.