Information till ny studerande och vårdnadshavare, hösten 2023