Sök

Minneslista för studerande

Grattis till din studieplats!

Minneslistan fungerar som ett stöd för en smidig start på dina studier.

Praktiska åtgärder för att börja studera

 • Du får information om din tilldelade studieplats via e-post. Kom ihåg att meddela oss om dina planer ändras och du inte kan påbörja dina studier nu.
 • Säkerställ och undersök din studiefinansiering (t.ex. studiestöd från FPA, studier med arbetslöshetsersättning) och vidta nödvändiga åtgärder.
 • Lämna in eventuella studie- och arbetsintyg antingen innan dina studier börjar eller omedelbart efter att de har börjat till din ansvariga lärare.
 • På Vamia’s webbplats hittar du mer information om studierutiner under länken ”För studenter” i toppbannern. Läs noggrant studentguiden och se bl.a. introduktionsvideor om studierna. På webbplatsen hittar du också kontaktuppgifter till vår personal. Viktiga kontaktpersoner, förutom din egen lärare, kan vara till exempel studiehandledaren, studiesekreteraren, kuratorn och skolhälsovårdaren.
 • Se till att du får tillräcklig introduktion till skolans och det studerade områdets arbetssätt och t.ex. säkerhetsrutiner.

PUK och individuell studieväg Erkännande och validering av tidigare kunnande

 • Bekanta dig med PUK-minneslistan före PUK-samtalet.
 • Bekanta dig med examensgrunderna före PUK-samtalet: eGrunder
 • Under PUK-samtalet kan du ställa frågor om saker som bekymrar dig. Om du tar en grundexamen ingår yrkesämnen och gemensamma studier (GEM).
 • I yrkes- och specialyrkesexamina ingår inga GEM-studier. Om du har tidigare studier, diskutera erkännande av tidigare förvärvat kunnande.
 • Bekanta dig med skolans riktlinjer.
 • Bekanta dig också med minneslistan för tidigare förvärvat kunnande.
 • Om du har eller märker att du behöver vägledning och stöd, är det bra att öppet och ärligt ta upp det i början av eller under studierna. Meddela omedelbart om du behöver extra stöd i IT-kunskaper eller i studier online.

Studier och välbefinnande

 • Fundera på vilken typ av inlärare du är, hur du lär dig bäst, vilka dina styrkor är, hur dina tidigare studier har gått och varför du har valt just detta område.
 • Ta reda på vilken typ av studentkårverksamhet din skola erbjuder.
 • Du kan alltid få hjälp om något bekymrar dig. Bland skolans personal finns det alltid någon som du kan tala förtroligt med om vad som bekymrar dig. Du kan till exempel kontakta din ansvariga lärare, studiehandledare, speciallärare eller kurator.
Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.