Programutvecklare

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Baserad på genomgången grundskola eller genomgånget andra stadium

Studietiden är 2-3 år beroende på den individuella läroplanen. Om du studerar på en grundskolbaserad linje och är student eller redan besitter en grundexamen är studietiden 2- 2,5 år.

Vad gör en programutvecklare?

En programutvecklare arbetar med datatekniska tjänster, uppdrag som hör till ibruktagande och underhåll samt stöd och rådgivning när det gäller användandet av programvara och apparatur. Arbetsuppgifterna
kan också bestå av planering, förverkligande och uppdatering av www- och intranät-sidor samt förverkligande och test av nättillämpningar i projekt.

Framtiden, efter studierna

Efter examen kan du börja arbeta direkt. Programutvecklare arbetar med datarelaterade arbetsuppgifter
inom den offentliga sektorn, företag eller startar egna företag. För att få ett arbete krävs god yrkesskicklighet och fortsatt förnyande av yrkeskunskaperna. Du får också allmän behörighet att söka till studier vid yrkeshögskola eller universitet.

Vad studerar du för att bli programutvecklare?

Studierna består till ¾- delar utav yrkesstudier, och till ¼- del av gemensamma studier. Under det första studieåret läser alla grundstudier. Inför åk 2 väljer man utbildningsprogram: programvaruproduktion eller användarstöd. Inom up programvaruproduktion studerar man programvara, skapande av www-sidor, programmering, multimediaproduktion samt kundbetjäning och företagsamhet. Inom up användarstöd (mikrostöd) studerar man arbetsuppgifter som hör till IKT (informations- och kommunikationsteknik)-stöd: installation och underhåll av apparatur och nätverk, operativsystem och programvara, servrar och virtualisering samt kundbetjäning och företagsamhet.

Ansökan till utbildningen

Mer information: studiehandledare, Minna Eteläpää, tel. 040-756 8406 , fornamn.efternamn@vamia.fi