Search

Tecnofuture-hanke

Hankeaika
1.4.2018 – 31.12.2021
Rahoittaja
ESR, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Budjetti
736 687€
Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen verkkosivut
https://sites.google.com/view/tecnofutures21352/etusivu-startsida

HANKEKOODI: S21352

TOIMINTALINJA: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

ERITYISTAVOITE: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

HANKEVERKOSTO: Vamia (koordinoija), Yrkesakademin i Österbotten

Hankkeessa kehitetään oppilaitoksiin teknologiaa, joka mahdollistaa oppilaitosten yhteistyön myös teknologisesti edistyneimpien työpaikkojen kanssa. Opetusta siirretään osin työpaikoille siten, että siitä vastaa oppilaitos ja sitä toteuttavat opettajat. Hankkeessa rakennetaan työelämän kanssa yhteistyössä sellaisia toiminnallisia oppimisympäristöjä, joissa voidaan samanaikaisesti opiskella usean ammatillisen tutkinnon opintoja. Luodaan digitaalinen oppimisympäristö harjoituksineen hyödyntäen mm. virtuaalista (VR), lisättyä (AR) ja yhdistettyä todellisuutta (MR).

Hanke suuntautuu pääosin työpaikkojen edustajiin, opettajiin ja oppilaitosten muuhun henkilöstöön. Oppilaitosten henkilöstöt kehittävät osaamistaan ja kokemuksiaan koskien oppimisympäristöjä ja menetelmiä. He osallistuvat kehitystyön kautta toimintamallien ja oppimisympäristöjen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Oppilaitosten johdot ja hallintohenkilöstöt osallistuvat kehittämistoimintaan kyetäkseen tukemaan ja mahdollistamaan kehitystä. Kehitystyössä ja kehitettävissä oppimisympäristöissä huomioidaan Lean-ajattelu ja kiinnitetään huomioita mm. visuaalisuuteen.

Opiskelijat saavat hankkeen myötä mahdollisuuden suorittaa opiskelunsa motivoivammissa, joustavammissa, nykyaikaisemmissa ja työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä, joissa yksilölliset tarpeet ja kehittymismahdollisuudet voidaan paremmin huomioida. He pääsevät harjoittelemaan kehittyneiden teknologioiden monimuotoista käyttöä työelämää varten. He saavat jo opiskeluaikana konkreettisemman yhteyden työelämään opettajien, kouluttajien ja työelämän edustajien yhteistyön kautta.

Hankkeessa kartoitetaan millaisia ovat ohjelmoitavat robotit, tekoäly, terveysteknologia ja muut nykyaikaiset teknologiaratkaisut, jotka sopivat oppilaitosten eri koulutusaloille. Näiden laitteiden ja ohjelmistojen määrittelyt tehdään yhteistyössä työelämän kanssa, jotta varmistetaan työelämän tarpeiden mukainen opetus oppimisympäristöissä. Kartoitusten ja tutustumisten perusteella rakennetaan oppimisympäristöjä kuten sähköverkkoon energiaa tuottava aurinkosähköympäristö ja terveydenhoitoalan simulointiyksikkö, joihin hankitaan niissä tarvittavat teknologiat. Yhteistyössä turvallisuus- ja it-ala rakentavat valvontarobotin ja pilotoivat sen käyttöä luoduissa oppimisympäristöissä opiskelijoiden kanssa. Henkilöstöjä koulutetaan käyttämään luotuja teknologiaoppimisympäristöjä opetuksessa.

Hankkeessa luodaan toimintamallit, joiden avulla opetuksen siirtäminen opettajavetoisesti työelämään on toteutettavissa huomioiden tuotannon ja toiminnan häiriöttömyys työpaikoilla ja muun opetuksen järjestäminen oppilaitoksissa. Opiskelijoille luodaan mahdollisuus digitaaliseen dokumentointiin opinnoistaan työelämässä. Lisätään henkilöstön kykyä tukea opiskelijoita teknologioita hyödyntäen opiskelun tapahtuessa työpaikoilla.

Hankkeessa kehitetään työelämän kanssa yhteistyössä sellaisia oppimisympäristöjä, joissa voidaan tehdä laaja-alaisia tutkintojen työtehtäviä muiden ammatillisten tutkinnonsuorittajien ja asiakkaiden kanssa yhteistyössä.

Tuomme oppimisympäristöihin nykyteknologiaa sujuvoittamaan opiskelijoiden ammatillista kehittymistä ja siirtymistä työelämään.

Opettaja
Kiviharju Minna
040 749 5196
  • Yhteiset opetuspalvelut
Valitse palautteen luonne
Sallitut tiedostotyypit: jpg, png, webp, pdf, Max. tiedoston koko: 1 MB.

Anna yhteystiedot

Nimi(Pakollinen)

Käyttöehdot ja tietosuojaseloste(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.