Fakturering

Faktureringsadressen:

Vasa stad tar emot bara elektroniska fakturor.

Vasa stad, Vamia

Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026513

Operatör: CGI

Operatör adress: 003703575029

FO-nummer: 0209602-6