Fakturering

Faktureringsadressen:

Vasa stad

Vamia

PB 513

65101 VASA

FO-nummer 0209602-6

 

Staden tar i första hand emot elektroniska fakturor.

Nätfaktureringsadress

003702096026513

Operatör: CGI

Operatör adress: 003703575029

FO-nummer 0209602-6