Sök

Antagningsgrunder

Kontinuerlig ansökan och antagningsgrunder

Du kan söka via kontinuerlig ansökan oberoende ålder och utbildningsbakgrund. Du kan flexibelt
söka till en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller till någon yrkesexamensdel året om.

I kontinuerlig ansökan bestämmer utbildningsanordnaren om antagningen som studerande samt
om inträdes- och lämplighetsproven. I antagningen som studerande och antagningsgrunderna
beaktas likabehandling av studerande (Lagen om yrkesinriktad utbildning 531/2017).

Antagningsgrunder:

 • du har tillräckliga förutsättningar för att studera på branschen och att avlägga examen
 • du har behov för utbildning
 • du är motiverad att studera
 • du är lämplig till branschens arbetsuppgifter
 • du uppfyller branschens hälsokrav *)
 • du har tillräckliga språkkunskaper i svenska för den valda branschen **)
 • dessutom kan det i vissa examen finnas tilläggskrav för bakgrundsutbildningen eller -kunnande

När du har lämnat in din ansökan via kontinuerlig ansökan, kallas du till en intervju.

Dessutom har vi lämplighetsprov i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen samt inom
säkerhetsbranschen.

*) Examensvisa hälsokrav

I en del av de yrkesinriktade utbildningarna tas SORA-lagstiftningen i beaktande. Om din hälsa eller
funktionsförmåga är försvagad, bör du kontrollera att det i utbildningen eller examen inte finns
sådana krav som kan hindra dig att bli antagen eller att avlägga examen. Se närmare information
via länkarna till examina: https://studieinfo.fi/wp/yrkesutbildning/sokandes-halsotillstand/

**) Bedömning av branschens språkkunskaper

Du kallas till ett språkprov vid Vamia om ditt modersmål är annat än svenska .

Svenskspråkiga språkprov ordnas enligt behov

De branschvisa språknivåerna i svenska är:

 • Rengöringsbranschen A1.3.
 • Informations- och kommunikationstekniksbranschen A2.2
 • Restaurang och cateringbranschen A2.2.
 • Social- och hälsovårdsbranschen/ Vårdbiträde A2.2
 • Skönhetsbranschen A2.2.
 • Branschen inom affärsverksamhet och kommunikation B1.1.
 • Social- och hälsovårdsbranschen/Närvårdare B1.1.
 • Säkerhetsbranschen B1.1.

Med följande betyg kan man bevisa att man har tillräckliga kunskaper i svenska:

 • allmän språkexamen (svenska språket, mellannivå), i vilken alla delprov är avlagda minst på nivå 3
 • avgångsbetyg för grundskolans lärokurs, avlagd på svenska
 • fullgjord gymnasiets lärokurs eller avlagd studentexamen på svenska
 • yrkesinriktad examen som avlagts på svenska
Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.