Search

Valintaperusteet

Jatkuva haku ja valintaperusteet

Jatkuvassa haussa voivat hakea kaikki hakijat iästä ja taustakoulutuksesta riippumatta. Voit hakeutua
opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon,
erikoisammattitutkintoon tai haluamaasi tutkinnon osaan.

Jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisesta sekä pääsy- ja
soveltuvuuskokeista. Opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. (Laki
ammatillisesta koulutuksesta 531/2017)

Valintakriteerit:

 • sinulla on riittävät edellytykset alan opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen
 • sinulla on koulutustarve
 • olet motivoitunut opiskelemaan
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • sinulla on hakeutumallesi alalla riittävät terveydelliset edellytykset *)
 • sinulla on riittävä suomen/ruotsin kielen taito alalle **)
 • lisäksi joissakin tutkinnoissa voi olla lisävaatimuksia taustakoulutukselle tai –osaamiselle

Kun olet jättänyt hakemuksen jatkuvan haun kautta, saat kutsun haastatteluun.

Lisäksi sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan perustutkinnoissa käytämme soveltuvuuskokeita.

*) Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai
toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

Lisätietoja tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista:  https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky

**) Alan kielitaidon arviointi
Jos äidinkielesi on muu kuin suomi/ruotsi, kutsutaan sinut Vamian ohjaavaan kielikokeeseen.
Koulutusalakohtaiset suomen kielen taitotasovaatimukset ovat:

 • Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala A1.3.
  • Kiinteistönhoitaja
 • Ajoneuvoala A2.2.
 • Hius- ja kauneudenhoitoala A2.2.
 • Kone- ja tuotantotekniikka A2.2.
 • Matkailuala A2.2.
 • Media-ala A2.2.
 • Rakennusala A2.2.
 • Ravintola- ja catering-ala A2.2.
 • Sosiaali- ja terveysala A2.2.
  • Hoiva-avustaja
 • Talotekniikka A2.2.
 • Tieto- ja viestintätekniikka A2.2.
 • Liiketalousala B1.1.
 • Sosiaali- ja terveysala B1.1.
  • EnsihoitajaLähihoitaja, Välinehuoltaja
  • Kasvatus- ja ohjausalan at
 • Sähkö- ja automaatioala B1.1.
 • Turvallisuusala B1.1.

Seuraavat todistukset ovat hyväksyttyjä osoittamaan riittävän suomen kielen taidon:

 • Yleinen kielitutkinto (YKI-testi, suomen kieli, keskitaso), jossa kaikki osakokeet suoritettu vähintään taitotasolla 3.
 • päättötodistus perusopetuksen oppimäärästä suomen kielellä
 • suomen kielellä suoritettu lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • suomen kielellä suoritettu ammatillinen tutkinto
Valitse palautteen luonne
Sallitut tiedostotyypit: jpg, png, webp, pdf, Max. tiedoston koko: 1 MB.

Anna yhteystiedot

Nimi(Pakollinen)

Käyttöehdot ja tietosuojaseloste(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.