Sök

Yrkesexamen inom Rengöring- och fastighetsservicebranschen, ANSTALTSVÅRDARE eller LOKALVÅRDARE

En utbildad anstalts- eller lokalvårdare är proffs inom städbranschen. Hen är serviceinriktad, självständig, samarbetsvillig och har förmåga att lösa problem. Efter avlagd yrkesexamen kan du till exempel jobba inom rengöringsbranschen med arbetsuppgifter på skolor, sjukhus, ämbetsverk och daghem.

 

Utbildningstid

Deltagande i utbildningen förutsätter en arbetsplats inom branchen, samt minst 20h arbetstid/vecka på arbetsplatsen.

Utbildningens längd är i genomsnitt 1,5 år beroende på den personliga planen och du kan studera vid sidan av arbetet. Till exempel tidigare förvärvat kunnande och tidigare studier påverkar utbildningens längd.

 

Utbildningen kan påbörjas vid följande tidpunkter:

14.8.2024

Utbildningen kan påbörjas enligt den personliga planen som utarbetas med studiehandledaren/läraren, om du  till exempel endast vill avlägga en delexamen eller vill fortsätta avbrutna studier.

 

Ansökningstid

Utbildningen börjar                 Ansökningstiden slutar            Intervjuer/tillämpningsprov

14.8.2024                              Till utbildningen är det kontinuerlig ansökan, så du kan lämna in en ansökan när som helst. Studiehandledaren/läraren kontaktar dig och kommer överens om en tid för intervjun.

 

Beskrivning av utbildningen

Examen omfattar 150 kp. Den obligatoriska examensdelen för alla kompetensområden är produktion av kundorienterade rengörings- och fastighetstjänster, i vilken du lär dig praktiska kundservicesituationer i ett kundobjekt inom städ- och fastighetstjänster  på överenskommet sätt. Utöver den obligatoriska delen väljer du examensdelen hygienservice på en institution eller underhållsstädningstjänster och du  väljer också examensdelar enligt karriärplan och intresse. De valbara examensdelar som erbjuds är bland annat vård av textilier, storstädningstjänster, miljövårdstjänster, förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter och rengöringstjänster i läroanstalter och daghem.

 

Genomföring av utbildningen

Närstudietillfällen hålls cirka 2 gånger i månaden, på onsdagar kl. 9-15. Studiematerial utdelas också på en studieportal. I utbildningen poängteras praktiskt kunnande och utförande av arbetsuppgifter inom branschen.

Utbildning kan också avläggas som läroavtalsutbildning.

 

Förutsättningar för antagningen som studerande

Yrkesexamina: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/4914573/reformi/rakenne

Språkkrav:  nivå A1.3

Deltagande i utbildningen förutsätter arbetsplats inom branschen.

Pris

198€, gratis på läroavtal

Utbildningsavgiften returneras inte om den studerande avbryter sina studier.

 

Tilläggsuppgifter

Studiehandledare Sirpa Timmerbacka 0400 399 236, sirpa.timmerbacka@vamia.fi eller

Utbildningsplanerare Maria Haglund 040 51503982, maria.haglund@vamia.fi (läroavatal)

Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.