Sök

Vårdassistent, dagstudier

Som vårdassistent fungerar man inom social- och hälsovårdsbranschens arbetsmiljö som en biträdande arbetstagare.  I ditt arbete stöder du klientens välbefinnande genom att möta klientens grundbehov så som, assistera vid måltiderna och vid toalettbesöken och att tvätta och klä på sig. Din arbetsplats kan vara t.ex. vid en hemservice eller servicevården.

 

Utbildningstiden

Utbildningen tar i medeltal 10 månader beroende på den personliga planen. I utbildningens längd påverkar bl.a. tidigare kunnandet och studier.

 

Utbildningen kan påbörjas vid följande tidpunkter:

1.8.2024

 

Ansökningstiden

 Urvalsproven sker enligt överenskommelse.

Till utbildningen har man kontinuerlig ansökan, så du kan lämna in din ansökan när som helst. Man kan påbörja utbildningen även genom att utarbeta en personlig utvecklingsplan med din studiehandledare / lärare ifall du återupptar dina studier från förr.

 

Innehållet av utbildningen

Utbildningen består av tre examensdelar

  • Att bemöta och handleda en klient
  • Att främja välbefinnande och funktionsförmåga 
  • Aktiverande metoder för att befrämja välbefinnandet

 

Förverkligande av utbildningen

I utbildningen ingår närundervisning, handledda självstudier, nätbaserad undervisning och utbildning på arbetsplatserna. Utbildningen kan även avläggas via läroavtal.

 

Inträdeskrav

Att arbeta som vårdassistent kräver god hälsa och lämplighet för branschen. Utbildningsanordnaren beaktar SORA-lagstiftningens bestämmelser angående kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga för personer som avlägger grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Studerande bör uppvisa ett utdrag ur straffregistret då hen gör sin inlärning på arbetsplatsen bland minderåriga/barn och unga. 

 

Språkkravet är av nivå A2.2.

 

Tilläggsinformation

studiehandledare Tim Berglund tel 040 685 5471 

läroavtal Siv Björklund, tel 040 748 3476; fornamn.efternamn@vamia.fi

 

Om det uppstår problem vid ifyllandet av ansökningsblanketten, kontakta Tim Berglund. Vi tar kontakt med alla sökande och eftersom vi använder e-post, kom ihåg att fylla i din e-postadress!

Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.