Search

Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning, utövare av medietjänster, dagstudier, SÖK NU, studierna börjar 1.8.2024

Utövare av medietjänster arbetar med olika uppgifter inom mediebranschen. Hen kan grunderna och har kunskaper inom bland annat följande delområden: grafisk produktion, fotografi, hantering av videoproduktion och dess processer samt webproduktion. Till uppgifterna kan bl.a. höra att assistera vid olika former av medieplanering, planering och produktion av grafiska produkter och produktion av material för sociala medier. Även inom andra yrkesområden kan yrkesskickligheten hos en utövare av medietjänster och visuell framställning komma i användning som t.ex. inom marknadsföring.

Utbildningstid

Utbildningstiden är ca. 2,5-3 år eller enligt den personliga utvecklingsplanen för kunnandet eller tidigare studier.

Utbildningen kan påbörjas vid följande tillfällen:

1.8.2024

Utbildningen kan påbörjas också på övriga tider enligt en personlig plan som planerats tillsammans med den ansvarige läraren/studiehandledaren.

Ansökningstiden

Du kan ansöka till utbildningen via kontinuerliga ansökan, beslutet om studieplatsen görs 13.6.2024. 

Man kan okså söka på sommaren och bli vald i augusti om det finns plats i gruppen. 

Innehållet av utbildningen

Omfattningen av grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning är 180 kompetenspoäng (kp), av vilka 145 kp är yrkesstudier och 35 kp gemensamma studier.

Studierna består bland annat av examensdelar som verksamhet inom mediebranschen, utarbetade av mediematerial, audiovisuell kommunikation, fotografi, produktion av publikationsgrafik, förproduktion – produktion och efterproduktion av videofilm. Dessutom ingår teknisk implementering av en nättjänst och att arbeta i ett företag (Ung företagsamhet)

 I utbildning lär man sig hur man producerar olika former av medieprodukter. Från idé till färdig produkt.

Kännedom om media, hur man utformar ett budskap och hur man dokumenterar olika skeenden är väsentliga delar i studierna. Man fördjupar sig i grunderna inom fotografi, bildhantering, grafisk kommunikation, planering och produktion av websidor, videoproduktion och editering.

Arbetsplatser för en utövare av medietjänster och visuell framställning kan exempelvis vara medie- och reklambyråer, mediaföretag och tidningar och även andra företag som behöver mediekunniga personer.

Andra intressanta arbetsplatser är till exempel inhemska och utländska TV- och radiobolag och även fotoföretag. Med en yrkesexamen i fickan kan man även bli egenföretagare. Branschen behöver både specialister och personer som har en bred kunskap inom ny teknologi, visualisering, kommunikation och teamwork.

Förverkligande av utbildningen

Utbildningen är mestadels närstudier 5 dagar i veckan mellan kl. 8–16 enligt läsordning. Mängden närstudier påverkas bland annat av tidigare erfarenheter och kunskaper men också av hur snabbt man vill fortskrida i studierna. Närstudiedagarna tillbringas vid Hansa campus, Krutkällarvägen 2. Studierna genomförs både individuellt och i grupp. Utbildningen sker både i skolan och i verklig arbetsmiljö. Inlärning i arbetets andel av utbildningen är ca 6 månader av hela studietiden.

Examen kan även erläggas via läroavtal.

Inträdeskrav

Till utbildningen kan man söka med ett avgångsbetyg från grundskolan eller studentexamen som grund. En personlig studieplan uppgörs med beaktande av tidigare studier och erfarenheter från arbetslivet. Ett allmänt språkkrav är på nivå A2.2.

Pris

Utbildningen är kostnadsfri

 

Tilläggsinformation

Lärare Jan Nedergård, tel. 0400 586 368 jan.nedergard@vamia.fi

Studiehandledare Minna Eteläpää, tel. 040 756 8406, minna.etelapaa@vamia.fi

 

Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.