Search

GREENOVET – European VET Excellence Platform for Green

Projekttid
1.11.2020-31.10.2024
Finansiär
Erasmus+ KA3 Support for Policy Reform
Budget
4 382 004, 00 €
Projektstadiet
Projektets webbsida

MÅLGRUPP: Yrkesutbildning -VET

PARTNERS: FH Joanneum yrkeshögskola Graz, Österrike (koordinatorn för projektet), 18 europeiska partners från Österrike, Portugal, Nord Makedonien och från Finland (Vasa stad/Vamia, Vasa universitet, Novia, Merinova)

PROJEKTBESKRIVNING:

GREENOVET-projektet främjar utvecklingen av grön innovationskompetens inom yrkesutbildning i hela Europa, vilket möjliggör en innovativ, inkluderande och hållbar ekonomi. Dessutom skapar det ett forum som samlar europeisk yrkesutbildning på regional, nationell och internationell nivå tillsammans med nyckelpartners inom de lokala innovations- och kunskapsekosystemen.

Projektet kommer att inrätta fyra spetskompetenscenter inom yrkeskunnande, Centres of Vocational Excellence (CoVE), i fyra regioner: Steiermark (Österrike), Leiria (Portugal), Vasa (Finland) och Skopje-regionen (Norra Makedonien). CoVEs bidrar till regional utveckling genom att koncentrera kunskap, resurser och infrastruktur hos nyckelintressenter i de kunskapsekosystem som utvecklas. CoVEs främjar ekologisk, social och ekonomisk utveckling i Europa genom en grön och hållbar innovationsprocess som möjliggör excellent kompetens inom yrkesutbildningen.

Projektet stöder framtida arbetslivsberedskap och sysselsättningsmöjligheter för studerande, såväl som företagens tillgång till en kunnig arbetskraft genom att stärka innovativt, entreprenöriellt och hållbart tänkande. Förmågan till grön innovation hos yrkeslärare och studerande utvecklas för att möta kompetensbehoven i Vasa-regionen, t.ex. genom att utbilda lärare, producera nytt pedagogiskt innehåll och främja  samarbete mellan studerande och arbetsliv kring gröna innovationsprojekt. Studerande har också möjlighet att fördjupa sina gröna innovationskunskaper genom företagsbesök,  praktikplatser och deltagande i regionala och internationella GreenInno Excellence kompetenstävlingar. Förutom att stärka regionala och internationella nätverk är ett huvudmål för projektet att producera en hållbar modell där uppföljning och utvärdering av CoVEs processer, tjänster och verktyg är kontinuerlig och konsekvent.

Projektet har fått finansiering från Europeiska unionens Erasmus + -program. Europeiska kommissionen ansvarar inte för innehållet i denna publikation.

Chef för internationella relationer
Sandbacka Katarina
040 711 7070
  • Förvaltning
Hankekoordinaattori
Suihkonen Anna-Miia
040 485 7624
  • Förvaltning
Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.