Läroavtal

Yrkeskunskap där det behövs.

Läroavtalsutbildning erbjuder dig en snabb väg till ett yrke och ett praktiskt sätt att utveckla din personliga eller arbetsplatsens yrkeskompetens.

Varför välja läroavtalsutbildning?

 • Som arbetsgivare kan du med ett läroavtal erbjuda fortbildning för din personal eller utbilda ny personal.
 • Med ett läroavtal för företagare stärker du ditt kunnande och utvecklar ditt företag.
 • För anställda och studeranden erbjuder läroavtalet en möjlighet att studera genom att arbeta på en arbetsplats.

Vad kan du studera genom läroavtalsutbildning?

På Vamia kan man genom ett läroavtal avlägga studier för en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen eller delar av dem.

Se Utbildningsstyrelsens lista över yrkesexamina här

Läs mer om läroavtalsutbildning

Förhöjd utbildningsersättning

Vamia är med i Undervisnings- och kulturministeriets försök med förhöjd utbildningsersättning, vars mål är att stöda sysselsättningen av ungdomar. Från augusti 2022 betalar vi en förhöjd utbildningsersättning till läroavtalsarbetsgivarna.

Den förhöjda utbildningsersättning som ska betalas till en arbetsgivare gäller en ung läroavtalsstuderande, som är under 20 år och avlägger en yrkesinriktad grundexamen och inte sedan tidigare har en examen på andra stadiet.

Storleken på den förhöjda utbildningsersättningen fastställs kalenderårsvis. Den utbildningsersättning med förhöjningar som Vamia betalar är från och med 1.8.2022 totalt 230 €/månad. Ersättningen för år 2023 fastställs efter årsskiftet. Försöket pågår under åren 2022–2024.

Intresserad?

Lämna ett ringbud, så kan vi tillsammans fundera på hur en läroavtalsutbildning kunde hjälpa dig eller din arbetsplats. Vi hjälper dig också att komma igång med dina studier.

Lämna ringbud

Lämna ringbud

Kontaktuppgifter

Vamia läroavtalstjänster

Besöksadress: Krutkällarvägen 4, Vasa

Postadress: Krutkällarvägen 2, 65 100 Vasa

laroavtal@vamia.fi

www.facebook.com/vamiavaasa

E-postadress: fornamn.efternamn@vamia.fi

Teamansvarig och utbildningsplanerare

Mia Malmsten

040 485 8088

fornamn.efternamn@vamia.fi

 • humanistiska- och pedagogiska branschen
 • hushållsbranschen
 • ledarskap och företagande
 • textilbranschen
 • turism, kosthåll och rengöring

Utbildningsplanerare

Siv Björklund

040 748 3476

fornamn.efternamn@vamia.fi

 • sociala och hälsobranschen

Utbildningsplanerare

Nina Hautio

040 480 1560

fornamn.efternamn@vamia.fi

 • sociala och hälsobranschen
 • teknik och trafik

Utbildningsplanerare

Niina Topp

040 523 3023

fornamn.efternamn@vamia.fi

 • sociala och hälsobranschen (ye, sye)
 • kulturbranschen
 • tryckeribranschen
 • rengörings- och fastighetsservicebranschen
 •  hår- och skönhetsbranschen

Utbildningsplanerare

Tiina Ojala

040 150 3982

fornamn.efternamn@vamia.fi

 • social – och hälsovårdsbranschen (grundexamen, yrkes- och specialyrkesexamen)
 • rengörings- och fastighetsservicebranschen

Tjänstledig

Utbildningsplanerare

Maria Virkkala

040 523 3023

fornamn.efternamn@vamia.fi

 • sociala och hälsobranschen (ye, sye)
 • kulturbranschen (ge)
 • tryckeribranschen (ge)
 • rengörings- och fastighetsservice-branschen
 •  hår- och skönhetsbranschen