Idrottsprofileringen

Syftet med idrottsprofileringen är att erbjuda aktivt idrottande studerande, som siktar på att bli elitidrottare, möjlighet att träna så fullödigt som möjligt vid sidan av yrkesinriktade studier eller gymnasiestudier.

Mer om idrottsprofilering