Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservice-branschen

De som har avlagt yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen kan arbeta i ett kundobjekt och i kundservicesituationer inom fastighets-, hemarbets- eller rengöringsservicebranschen i enlighet med ett serviceavtal som ingåtts med kundobjektet. De kan inrikta sin yrkeskompetens på personlig assistans, fastighetsskötsel, hemarbetsservice, arbete som anstaltsvårdare, teknisk fastighetsskötsel eller lokalvård enligt examensbenämning.

Mer information om utbildningen