Sök

Specialyrkesexamen inom äldreomsorg

Den som har avlagt specialyrkesexamen i äldreomsorg har enligt kompetensområdet den yrkesskicklighet som behövs i arbetet i palliativ vård och vård i livets slutskede. Hen kan planera, genomföra och göra en helhetsbedömning av vården av en person i livets slutskede i en mångprofessionell arbetsgemenskap.

I utbildningen ingår två obligatoriska examensdelar (Att ge vård i livets slutskede, att möta döden och att stödja
närstående 60kp och palliativt vårdarbete 60 kp) och av en valbar examensdel (Att stöda äldre med minnesstörning eller minnessjukdom 60 kp), tillsammans 180 kompetenspoäng.

I Utbildningsstyrelsens föreskrift ”Examensspecifika krav på hälsotillstånd i yrkesutbildning” finns bestämmelser om vilka krav på hälsotillståndet som ställs i specialyrkesexamen inom äldreomsorg.

Den som har avlagt denna examen kan arbeta med service för äldre i verksamhetsmiljöer inom social- och
hälsovårdsbranschen, samt inom den tredje sektorn, i företag eller i andra servicebranscher där hen möter äldre.

Tilläggsinformation:
Lärare, Magdalena Vähäkangas tel. 040  777 8548
Studiehandledare, Tim Berglund, 040 685 5471
Läroavtal, utbildningsplanerare, Siv Björklund tel. 040 748 3476

Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.