Parasta johtamista – Bästa ledarskap, Länsi

HANKKEEN KESTO: 12.12.2018-30.6.2021

RAHOITTAJA: Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Kehittämispäällikkö Susanna Pakkala, Vamia, etunimi.sukunimi(at)vamia.fi , puh. 040 128 1936

VERKOSTO: Hanketta koordinoi Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.

Kumppaniverkosto: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Optima samkommun, Peimarin koulutuskuntayhtymä Livia, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Suomen yrittäjäopisto, Vaasan kaupunki Vamia ja Yrkesakademin i Österbotten.

Hanke kuuluu verkostoon, jota koordinoi Helsingin kaupunki, Puhu johdolle 0.3 -hanke.

TAVOITE: Osaamisperusteisuuden asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtaminen Qkult analyysien jatkotyöstäminen, toimenpiteiden suunnittelu, osaamisperusteisuuden johtamiseen. Asiakkuuksien, kumppanuuksien selvittäminen hoitaminen ja ylläpitäminen. Opiskelija kumppanuuksien johtaminen, opiskelijan osallistaminen erilaiset asiakkuukisen näkökulmasta. Tiedolla johtaminen, miten hyödynnetään eri lähteistä tulevaa tietoa. Keskeisten mittareiden määrittäminen tiedolla johtamisen palvelemiseksi.

HANKKEESSA: Asiakaslähtöisen toimintakulttuurin uudistaminen ja pysyviin toimintamalleihin ja -rakenteisiin siirtyminen vaativat koulutuksen järjestäjien johdolta muutosjohtamista, johtamiskyvykkyyttä ja toiminnan vaatimien kyvykkyyksien tunnistamista ja kasvattamista.

Kehittämistyön tavoitteena on uudistaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien, tiedolla johtamisen sekä opiskelijakumppanuuksien johtamista ja johtamiskulttuuria.

Tulokset ovat osa koulutuksenjärjestäjän omaa toimintaa, toimenpiteet kohdennetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien johdon kaikille tasoille siten, että johtoa sparrataan ja tuetaan toimintatapojen uudistamisessa. Uudesta johtamiskulttuurista sekä toimintamalleista viestitään avoimesti hankkeen alusta alkaen kaikille koulutuksenjärjestäjille.

Kansallisia toimintamalleja kehitetään alueellisissa verkostoissa ja teemaryhmissä sekä verkostohankkeiden välisessä yhteisyössä. Toimenpiteissä korostetaan yhteiskehittämistä, yhdessä tekemistä, vertaisoppimista, sparrausta ja benchlearningia.