Search

Opetushallituksen rahoittamat globaaliverkostot

Hankeaika
1.3.2019 -31.12.2020
Rahoittaja
Finnish National Agency of Education
Budjetti
Hankkeen vaihe
Hankkeen verkkosivut

Vamia osallistuu seuraaviin ammatillisen koulutuksen globaaliverkostoihin:

RESPONSIBLE GLOBAL AGENTS

Responsible Global Agents on koontihanke, jonka tarkoituksena on tuoda lisäarvoa kaikille Opetushallituksen rahoittamille ammatillisen koulutuksen Globaaliverkostoille. Samassa yhteydessä verkostojen välistä yhteistyötä lisätään ja tärkeimpiä yhteisiä aiheita kehitetään. Aiheita ovat hyvät ja yhtenäiset käytännöt globaaleissa verkostoissa, vastuullinen globaali toiminta, työelämän yhteistyö, turvallisuus ja verkostojen levittäminen laajemmalle yleisölle. Responsible Global Agents järjestävät yhdessä GlobalVET-verkoston ja OPH:n kanssa useita seminaareja ja työpajoja kaikille Globaaliverkostoille ja yhden seminaarin, jossa tulokset levitetään kaikille kiinnostuneille ammatillisille oppilaitoksille.

KESTO: 1.3.2019 -31.12.2020

PARTNERIT:

Vamia, Katarina Sandbacka

Ammattiopisto Luovi, Mari Kontturi

Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Mika Heino

Kainuu ammattiopisto, Risto Virkkunen

Ammattiopisto SAMIedu, Anne-Mari Behm

KOORDINAATTORI JA YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Katarina Sandbacka, tel: +358 407117070, katarina.sandbacka@vamia.fi

FINNVET IN CHINA

FinnVET in China – Suomen ja Kiinan välinen verkosto. Yhteistyö oppilaitosten ja yritysten kanssa pääasiassa Suzhoussa ja Shanghaissa, oppilaitokset ovat: STFI, SIPIVT ja Shanghai Electronic Industry School. Tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuudet Kiinaan. Opiskelijoille tarjoutuu vaihtojakson aikana mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen ja vieraaseen kulttuuriin tutustumiseen. Tavoitteena on lisätä tulevien ammattilaisten kansainvälisyysosaamista.  Hankkeen tavoitteena on tarjota henkilöstölle mahdollisuuksia kehittää omaa kansainvälisyysosaamista (mm. kielitaito ja kulttuuriosaaminen) ja kehittää omia opetustaan vertaisoppimalla (tutustuminen paikalliseen työelämään ja oppilaitoksessa annettavaan opetukseen). Tavoitteena on kotikansainvälisyyden kehittäminen ja lisääminen mm. tarjoamalla vaihtojaksoa kiinalaisille opiskelijoille ja opettajille Suomessa.

Vamian teknisten alojen opiskelijat ja opettajat ovat osallistuneet vaihtojaksoille Shanghaissa.

KOORDINAATTORI JA YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Jura Räsänen, tel: +358 40 0968004, jura.rasanen@vamia.fi

https://finvet.fi/fi/finnvet-in-china/etusivu

KEVA NETWORK: DEVELOPMENT COOPERATION, VOLUNTARY WORK, GLOBAL EDUCATION

Keva verkoston teemoja ovat kehitysyhteistyö, vapaaehtoispalvleut ja Globaalikasvatusta. Verkosto koostuu 14 ammatillisen koulutuksen tarjoajasta. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden ja opettajien aktiivista kansalaisuutta, yrittäjyyttä ja globaali vastuuta sekä lisätä ammatillisen koulutuksen ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä. Verkosto lähettää vuosittain opiskelijoita ja henkilökuntaa Nepaliin, Ugandaan, Tansaniaan ja Namibiaan.

https://finvet.fi/fi/minunmaailmankansalaisuuspolkuni

KOORDINAATTORI JA YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Katarina Sandbacka, tel: +358 40 7117070, katarina.sandbacka@vamia.fi

HANAKO VERKOSTO

Suomen ja Japanin ammatillisen koulutuksen verkosto.

HANAKO verkoston tavoitteena on kehittää ja vahvistaa keskinäistä moniammatillista yhteistyötä, vertailla parhaiden käytäntöjen kehittämistä toimivien verkostojen kehittämiseksi näiden kahden maan välillä, luoda innovaatioita opetuksen / oppimisen käytäntöjen kehittämiseen, kehittää opetusmateriaaleja ja parantaa opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kansainvälistä liikkuvuutta. Lisäksi verkosto järjestää Japanin ja Suomen seminaareja sekä Suomessa että Japanissa.

https://finvet.fi/fi/hanako

KOORDINAATTORI JA YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Nina Korpela, tel: +358 40 7647516, nina.korpela@vamia.fi

AVAIMET INTIAAN -VERKOSTO

Suomen ammatillisen koulutuksen Intia-yhteistyöverkostoverkosto.

Tavoitteena on vastata työmarkkinoiden osaamistarpeisiin, edistää koulutuksen ja yritysten välistä yhteistyötä suomalaisten tuotteiden ja palveluiden näkyvyyden lisäämiseksi.

Vamian kone- ja tuotantotekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan, sosiaali- ja terveysalan, media-alan, taideteollisuusalan sekä tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat ja opettajat ovat osallistuneet vaihtojaksoon Intiassa.

https://finvet.fi/intiaverkosto

KOORDINAATTORI JA YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Jura Räsänen, tel: +358 40 0968004, jura.rasanen@vamia.fi

Valitse palautteen luonne
Sallitut tiedostotyypit: jpg, png, webp, pdf, Max. tiedoston koko: 1 MB.

Anna yhteystiedot

Nimi(Pakollinen)

Käyttöehdot ja tietosuojaseloste(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.