Turvallisuusalan ammattitutkinto, iltakoulutus

TURVALLISUUSALAN AMMATTITUTKINTO, ILTAKOULUTUS

 

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut tietää yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja palvelut ja niiden suorittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä tarvittavilta osin turvallisuusalan työtehtäviin liittyvän lainsäädännön.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut ymmärtää ammattinsa asiakaspalveluluonteen ja osaa toimia vahinko-, ongelma- tai konfliktitilanteissa. Hän hallitsee vuorovaikutuksen sekä sanallisen ja sanattoman viestinnän perusteet ja hyödyntää niitä työssään. Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia turvallisuusalan elinkeinon harjoittajan tai elinkeinoelämän palveluksessa esimerkiksi vartijana, reseptionistina, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, myymälätarkkailijana, arvokuljettajana, henkivartijana, turvatarkastajana, vartijapalomiehenä tai esimiehenä.

 

Koulutusaika

Koulutus kestää 1-2 vuotta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Tutkinnon osat 

Tilannehallinta 25 osp                                                                 14.8-20.9.2023

Pelastustoiminta 25 osp                                                              26.9-9.11.2023

Järjestyksenvalvonta 25 osp                                                        13.11.-13.12.2023

Vartijan koulutus 25 osp*                                                            Kevät 2024

Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö 25 osp                           Kevät 2024

Henkilösuojaus 25 osp                                                                 Kevät 2024

* Vartijan koulutus 25 osp sisältää väliaikaisen vartijan 40h ja varti jan koulutuksen 80h. 

 

Hakuaika 

Koulutuksen voit aloittaa seuraavina ajankohtina. Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen, milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

 

Koulutus alkaa                   Haku päättyy                                  Haastattelut

14.8.2023                                  30.7.2023                                  7.-10.8.2023

26.9.2023                                  10.9.2023                                  18.-21.9.2023

13.11.2023                                5.11.2023                                  6.-9.11.2023 

 

Koulutuksen kuvaus

Turvallisuusalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta osasta, Vartijan koulutuksesta sekä pelastustoiminnasta 50 osaamispistettä. Valinnaisista osista järjestyksenvalvonta antaa sinulle vahvat eväät varsinaiseen työhön. Lisäksi voit valita urasuunnitelmasi mukaisia valinnaisia osioita. Valinnaisten opintojen laajuus tulee olla 100 osp. Voit tutustua tutkinnon perusteisiin tarkemmin täältä Turvallisuusalan ammattitutkinto.

Koulutuksen toteutus

Koulutukseen sisältyy lähiopiskelupäiviä 1-4 iltaa viikossa. Lähipäivien määrään vaikuttaa sekä aikaisempi osaamisesi että se kuinka nopeasti haluat opinnoissasi edetä. Lähiopinnot järjestetään Sampokampuksella (Sepänkyläntie 16). Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti klo 16-21, myös muuta ajat ovat mahdollisia.  Koulutuksessa painotamme käytännön osaamista ja alan työtehtävissä toimimista. 

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena.

Hinta

198,00 €

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Tutkinnon pääsyvaatimuksena on 18-67 vuoden ikä ja soveltuvuus alan työtehtäviin. 

Kielitaitovaatimus B.1.1

Kaikista hakijoista tehdään Suojelupoliisille suppea turvallisuusselvityshakemus.

Lisäksi koulutuksen järjestäjä huomioi SORA-lainsäädännön mukaiset terveydentilavaatimukset hakuvaiheessa.

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Heli Kantola 040 834 2518; heli.kantola@vamia.fi