Search

Turvallisuusalan ammattitutkinto, iltakoulutus

 

TURVALLISUUSALAN AMMATTITUTKINTO, ILTAKOULUTUS

 

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut tietää yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja palvelut ja niiden suorittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä tarvittavilta osin turvallisuusalan työtehtäviin liittyvän lainsäädännön.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut ymmärtää ammattinsa asiakaspalveluluonteen ja osaa toimia vahinko-, ongelma- tai konfliktitilanteissa. Hän hallitsee vuorovaikutuksen sekä sanallisen ja sanattoman viestinnän perusteet ja hyödyntää niitä työssään. Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia turvallisuusalan elinkeinon harjoittajan tai elinkeinoelämän palveluksessa esimerkiksi vartijana, reseptionistina, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, myymälätarkkailijana, arvokuljettajana, henkivartijana, turvatarkastajana, vartijapalomiehenä tai esimiehenä.

 

Koulutusaika

Koulutus kestää 1-2 vuotta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Tutkinnon osat 

Tilannehallinta 25 osp                                                                                      14.8-20.9.2023

Pelastustoiminta 25 osp                                                                                   26.9-9.11.2023

Järjestyksenvalvonta 25 osp                                                                             13.11.-13.12.2023

Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö 25 osp                                                8.1.-7.2.2024

Vartijan koulutus 25 osp*                                                                                 12.2- 8.5.2024

Toiminta eri vartiomuodoissa 25 osp                                                                  13.5-6.6. 2024

 

* Vartijan koulutus 25 osp sisältää väliaikaisen vartijan 40h ja vartijan koulutuksen 80h. 

 

Hakuaika 

Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen, milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

Haastattelut

Seuraava haastatteluajakohta 3.5.2024 

 

Koulutuksen kuvaus

Turvallisuusalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta osasta, Vartijan koulutuksesta sekä pelastustoiminnasta 50 osaamispistettä. Valinnaisista osista järjestyksenvalvonta antaa sinulle vahvat eväät varsinaiseen työhön. Lisäksi voit valita urasuunnitelmasi mukaisia valinnaisia osioita. Valinnaisten opintojen laajuus tulee olla 100 osp. Voit tutustua tutkinnon perusteisiin tarkemmin täältä Turvallisuusalan ammattitutkinto.

Koulutuksen toteutus

Koulutukseen sisältyy lähiopiskelupäiviä 1-4 iltaa viikossa. Lähipäivien määrään vaikuttaa sekä aikaisempi osaamisesi että se kuinka nopeasti haluat opinnoissasi edetä. Lähiopinnot järjestetään Sampokampuksella (Sepänkyläntie 16). Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti klo 16-21, myös muuta ajat ovat mahdollisia.  Koulutuksessa painotamme käytännön osaamista ja alan työtehtävissä toimimista. 

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena.

Hinta

198,00 €

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Tutkinnon pääsyvaatimuksena on 18-67 vuoden ikä ja soveltuvuus alan työtehtäviin. 

Kielitaitovaatimus B.1.1

Kaikista hakijoista tehdään Suojelupoliisille suppea turvallisuusselvityshakemus.

Lisäksi koulutuksen järjestäjä huomioi SORA-lainsäädännön mukaiset terveydentilavaatimukset hakuvaiheessa.

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Heli Kantola 040 834 2518; heli.kantola@vamia.fi

 

Valitse palautteen luonne
Sallitut tiedostotyypit: jpg, png, webp, pdf, Max. tiedoston koko: 1 MB.

Anna yhteystiedot

Nimi(Pakollinen)

Käyttöehdot ja tietosuojaseloste(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.