Search

Varmuutta ja uskallusta esihenkilötyöhön

Joni Salo

Työskennellessään esihenkilötehtävissä Cramolla Joni Salo lähti etsimään koulutusta, joka tukisi hänen osaamistaan ja toisi uusia näkökulmia esihenkilötyöhön. Sopiva koulutus löytyi etsintöjen jälkeen Vamialta, ja maaliskuussa 2022 Joni aloitti johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat esihenkilö- tai johtotehtävissä ja haluavat kehittää oman vastuualueensa toimintaa ja esihenkilötaitojaan.  Koulutus on tarkoitettu myös yrittäjille, jotka haluavat kehittää yrityksensä toimintaa strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja vahvistaa osaamistaan yritysjohtajana.

Tutkinnon opiskeluun kuului noin kerran kuussa pidetyt lähipäivät, joissa käsiteltiin vaihtuvia teemoja eri alojen asiantuntijoiden johdolla. Johtamisen lisäksi lähipäivien teemoina olivat esimerkiksi ihmisten kohtaaminen, lakiasiat ja talous.  
  
Päällimmäisenä tutkinnon suorittamisesta on jäänyt mieleen lähipäivät. Meitä oli tutkinnossa laaja kirjo eri ammattialoilta ja eri tason johtotehtävissä, joten ajatuksia ja kokemuksia vaihtaessa pääsi oppimaan paljon muilta opiskelijoilta, esimerkiksi palaverien pitämisestä tai miten kannattaa esittää haastavia asioita keskustelussa työntekijän kanssa. 
  
Lisäksi keskusteltiin tilanteista, joita ei itsellä vielä esihenkilötyössä ole tullut vastaan. Nyt jos samankaltainen tilanne tulee omassa työssä vastaan, niin on saanut oppia ja vinkkiä muilta, miten asioiden kanssa kannattaa edetä, Joni toteaa.  

Tutkinnosta oppeja työelämään

Koulutuksen aikana Joni siirtyi Cramolta töihin Wärtsilään. Tällä hetkellä Joni työskentelee Team Leadina 25 työntekijälle moottoreiden tuotannossa, ja päivittäisiin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi henkilöstöasiat sekä toiminnan ja tuotannon kehittäminen. 
 
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta osasta. Pakollisena tutkinnon osana on Johtajana toimiminen. Lisäksi tutkintoon kuuluu kaksi valinnaista osaa, joista Joni valitsi opiskeltavaksi Henkilöstön ja osaamisen johtamisen sekä Tuotanto- ja palveluprosessien johtamisen. Lisäksi koulutukseen sisältyy kehittämisprojektin toteuttaminen, jonka Joni toteutti Wärtsilällä. Kehitysprojektin tuotoksena lähdettiin pilotoimaan taulua, johon kiinnitetään moottoreiden tulpat.  
  
Kun moottoreita toimitetaan asiakkaille ympäri maailmaa, saattaa olla, että vesilinjoista puuttuu tulpat tai moottorin mukana toimitetaan ylimääräisiä tulppia, eivätkä asiakkaat tiedä mihin ne laitetaan. Tämä haaste on ollut pidempään esillä palavereissa, joten lähdimme nyt pienemmällä porukalla miettimään tähän ratkaisua. Alkuvuodesta 2024 on tulossa 4 moottorin projekti, jossa taulu otetaan käyttöön ja toimitetaan asiakkaalle asti. Taulun lisäksi asiakkaalle toimitetaan kartta, jotta he tietävät mihin tulpat kiinnitetään, Joni kertoo.  
  
Joni valmistui johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon tammikuussa 2024. Mitä tutkinnosta jäi käteen ja antoiko koulutus Jonin toivomaa tukea ja osaamista esihenkilötehtäviin?  
  
Tämä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaminen on tuntunut hyödylliseltä ja se antoi paljon oppeja, joita pääsee nyt soveltamaan omassa työssä. Voisi sanoa, että tutkinto on tuonut  lisää varmuutta ja uskallusta siihen, miten asioiden kanssa kannattaa esihenkilönä edetä, Joni toteaa.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon lisätiedot ja linkin hakulomakkeelle löydät tästä.

Valitse palautteen luonne
Sallitut tiedostotyypit: jpg, png, webp, pdf, Max. tiedoston koko: 1 MB.

Anna yhteystiedot

Nimi(Pakollinen)

Käyttöehdot ja tietosuojaseloste(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.