Search

Vamialta lääkkeet työvoimapulaan

 

”Meille tuli sellainen olo että mikään ei ole mahdotonta”

Näin sanoi Kirsi Widberg, osastonhoitaja Åldersron palvelukeskuksesta Lapväärttissä, kun hän kertoi lähihoitokoulutuksesta, joka on käynnissä Kristiinankaupungissa.

Inom social- och hälsovårdsbranschen råder det idag arbetskraftsbrist. Bristen på närvårdare är synlig i det dagliga arbetet ute på fältet. Arbetsgivare har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens och utbildning.

Kristinestads stad och andra arbetsgivare inom området, samt Vamia samarbetar kring en närvårdarutbildning via läroavtal. Arbetsgivaren rekryterar och Vamia utbildar, på plats!

Diskussionen startade sommaren 2018 och planeringen fortgick hela sommaren. Rekryteringsprocessen från arbetsgivarens sida fortgick under sommaren. I början av augusti hade 20 personer anmält sitt intresse för att delta i utbildningen – och på samma gång arbeta inom vården.

Under hösten kallades de intresserade in för lämplighetstest och intervjuer, samt språktest enligt behov. Dessa genomfördes tillsammans med arbetsgivaren. Ett vinnande koncept är att tillsammans intervjua och testa lämpligheten! Det slutgiltiga valet gjordes av arbetsgivaren, som anställer och betalar lön.

Utbildningen startades upp i Kristinestad i januari 2019, med 13 ivriga studerande! Utbildningen är tvåspråkig, finska-svenska. Undervisning och handledning ges på studerandes modersmål. Studerande deltar i närundervisning två dagar i månaden, alla har en arbetsplats och en arbetsplatshandledare som har ansvar för inlärningen på arbetsplatsen. Vamias tvåspråkiga lärare åker ut till Kristinestad för att utbilda och handleda på plats.

Uppskattat av alla parter är att det inte blir långa sträckor för studerande att köra, de får sin utbildning i hemknutarna, nära sitt arbete. Även medstuderande finns i närheten.

Alla arbetsplatshandledare samt de förmän som önskat, har deltagit i Vamias arbetsplatshandledar-utbildning. Träffar med arbetsplatshandledarna hålls under varje examensdel. Diskussion om handledning och bedömningskriterier är då på agendan. På så sätt får även arbetsplatshandledaren stöd och handledning inför sin uppgift.

Utbildningen är flexibel – nya studerande har tagits in efter arbetsgivarens behov och önskemål. Vamias uppgift är att individualisera studierna för studerande så de kan avlägga examen och inte minst, arbetsgivaren ska få kompetent personal!

Samarbetet är intensivt och planering fortgår hela tiden. Vi lyssnar på varandra och diskuterar, vi får ett nytt nätverk. Att samarbeta kring en utbildning är mycket givande för båda parter.

 

Valitse palautteen luonne
Sallitut tiedostotyypit: jpg, png, webp, pdf, Max. tiedoston koko: 1 MB.

Anna yhteystiedot

Nimi(Pakollinen)

Käyttöehdot ja tietosuojaseloste(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.