VamiaEasy

OPISKELUA UUDESSA YMPÄRISTÖSSÄ!

 

Yhteistyössä opettajat, opiskelijat ja työelämän yhteistyökumppanit

Hyvinvointiteknologiaa ja siihen liittyvää osaamista tarvitaan yhä enemmän tulevaisuudessa.

VamiaEasy on esteettömän asumisen simuloitu ympäristö, jossa opitaan hyvinvointiteknologian ja kotiautomaation ratkaisuja, joilla helpotetaan arkea, lisätään turvallisuutta ja mahdollistetaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään.

VamiaEasy toimii myös simulaatio-oppimisympäristönä siihen asennetun simulaatiotekniikan ja simulaatiopedagogiikkaan koulutettujen opettajien avulla. Simuloinnissa voit harjoitella käytännön työelämän tilanteita ja tutustua hyvinvointiteknologiaan opettajan tai tilasta löytyvien QR-linkkien ohjeistusten opastuksella.

Esittelemme mielellämme VamiaEasyn hyvinvointiteknologian ja kotiautomaatiotekniikan mahdollisuuksia myös työelämälle ja yhteistyökumppaneille, kuten muille oppilaitoksille ja sosiaali- ja terveysalan työntekijöille.


Kehitys- ja yritysyhteistyö

VamiaEasya ja hyvinvointiteknologiaan liittyvää koulutusta kehitetään yhteistyössä muiden oppilaitosten, työelämän sekä yritysten kanssa.

Oppimisympäristömme mahdollistaa myös yrityksille mahdollisuuden esitellä hyvinvointiteknologisia ratkaisujaan ja saada palautetta käyttäjiltä niiden jatkokehittämiseksi.

Ole rohkeasti yhteydessä – kehitetään yhdessä!

Tervetuloa tutustumaan!


Yhteistyökumppanit:

                  

             


 

Yhteydenotot ja lisätietoa tilasta ja koulutuksista:

Pedagoginen kehittäjä
Ylikahri Anu
+ 35840 0597018, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Hyvinvointipalveluiden koulutuspäällikkö
Boren Toni

+ 35840 8294225, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 

     

 

Julkaisut

Vamia erbjuder unik välfärdsteknologisk
studiemiljö kring hinderfritt boende

 

 

 

 

 

Sedan årsskiftet kan såväl vårdstuderande vid Vamia som
företag och andra aktörer inom branschen bekanta
sig med VamiaEASY, en autentisk miljö för hinderfritt boende, anpassat speciellt för äldre.

 

Älykoti auttaa esteetöntä asumista

Vamian koulutuksissa ollaan tekniikan kehityksessä
mukana. VamiaEASY-älykoti vastaa tämän päivän ja
tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin.