Työpaikalla tapahtuva oppiminen - Vamia

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Koulutussopimus ja oppisopimus ovat keskeisiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutusmuotoja. Tavoitteena on sekä opiskelijaa että työnantajaa palveleva hyvä kumppanuus, jonka päämääränä on:

  • opiskelijan osaamisen kehittyminen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti
  • tarjota työnantajille ratkaisuja omiin osaamis- ja rekrytointitarpeisiin

Koulutussopimus korvaa entisen työssäoppimisen ja työharjoittelun. Koulutussopimus on määräaikainen sopimus, joka ei ole työsuhde vaan opiskelija on jakson aikana oppilaitoksen kirjoilla ja vastuulla. Jaksolta ei makseta palkkaa opiskelijalle, eikä työnantajalle koulutuskorvausta. Koulutussopimus tehdään yleensä tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Oppisopimuskoulutus perustuu aina työsopimukseen ja työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimukseen pätevät muutoinkin normaalit työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet. Oppisopimus voidaan solmia joko lyhyempikestoisena, yksittäiseen tutkinnon osaan tähtäävänä tai tavoitteena voi olla koko tutkinto.

 

Koulutussopimus

Oppisopimus

Määräaikainen sopimus, ei työsuhde.

Perustuu määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen.

Opiskelijalle ei makseta palkkaa.

Opiskelijalle maksetaan palkkaa.

Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta (poikkeuksena

vaativaan erityiseen tukeen oikeutetun opiskelijan koulutussopimuspaikka).

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta.

Voidaan suorittaa tutkinnon osa/osia tai tutkinnon osaa pienempi kokonaisuus.

Voidaan suorittaa koko tutkinto tai tutkinnon osa/osia.

 

Koulutussopimukset ja oppisopimukset kartoitetaan aina kunkin opiskelijan yksilöllisistä lähtökohdista ja yritysten tarpeista, ja ne ovat joustavasti yhdistettävissä. Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä oman opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen: koulutussopimukselta oppisopimukseen ja päinvastoin. Joustavuus mahdollistaa opiskelijalle laaja-alaisen ammatillisen osaamisen ja työelämälle tarpeiden mukaiset taidot.

Fontin koko
Kontrasti