Turvallisuusvalvoja

 

Hakeutuminen koulutukseen

Turvallisuusvalvojana voit työskennellä esimerkiksi vartijana, järjestyksenvalvojana tai turvasuojaajana. Työpaikkasi voi olla myös poliisin tai pelastustoimen tehtävissä. Muita turvallisuusalan tehtäviä, joihin turvallisuusvalvojana voit työllistyä, ovat paikallisvartijan tai piirivartijan tehtävät, erilaiset asennus- ja ylläpitotehtävät, tavaroiden kuljetus, vastaanotto- ja vahtimestaripalvelut sekä turvatarkastuksen tehtävät.

Alalla toimiminen edellyttää vastuuntuntoisuutta, rehellisyyttä, palvelualttiutta ja kykyä toimia ristiriitatilanteissa. Turvallisuusalan perustutkinto antaa sinulle laaja-alaiset valmiudet toimia turvallisuuteen ja vartiointiin liittyvissä tehtävissä. Saat perustuntemuksen erilaisista valvontajärjestelmistä, niiden toiminnasta ja rakenteesta sekä asennustekniikan perustiedot.

Opintojen sisältö

Opinnot koostuvat ammatillisista ja yhteisistä opinnoista. Ammattiopinnoissa opiskelet turvallisuusalan toimintaa sisältäen asiaa yritysten ja yhteiskunnan turvallisuudesta, itsepuolustuksesta ja työkyvystä sekä pelastustoiminnasta. Lisäksi opiskelet joko vartiointitoimintaa tai turvallisuusteknistä toimintaa ja perehdyt turvallisuusalan palvelutoimintaan tai turvajärjestelmien käyttöön.

Opinnot kestävät n. 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Aiempien opintojesi perusteella voit anoa osaamisen tunnustamista, jolloin opintoaikasi lyhenee.

Lisää: koulutukseen liittyvät erityisvaatimukset

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen voit hakeutua jatkuvassa haussa ympäri vuoden. 

Peruskoulun tai lukion päättäneet voivat hakea myös yhteishaussa.

 

Kevään 2020 soveltuvuustestit

Turvallisuusvalvojakoulutuksen soveltuvuuskokeen ennakkotehtävä julkaistaan 1.4.2020 tällä sivulla. Tehtävä palautetaan vastaamalla sähköiseen linkkiin viimeistään 24.4.2020. Vain tehtävän palauttaneet kutsutaan soveltuvuuskokeen toiseen vaiheeseen. Soveltuvuuskokeen toisen vaiheen haastattelut toteutetaan 11.-15.5.2020 etäyhteydellä tai puhelimitse.

 

Lisätietoja tutkinnosta ja hakemisesta saat opinto-ohjaaja Heli Kantola, puh. 040 834 2518, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 

Fontin koko
Kontrasti