Turvallisuusalan ammattitutkinto

 

Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa valmiudet työskennellä erilaisissa vartijan tehtävissä ammattimaisesti. Voit hankkia erityiset valmiudet piirivartiointi- ja hälytystehtäviin, myymäläturvallisuuteen, paikallisvartiointiin, vastaanottotehtäviin sekä järjestyksenvalvontaan. Vartijana työpaikkanasi on yleensä vartioimisliike, mutta alan koulutuksen suoritettuasi voit hakeutua myös yritysten omiin vartioimistehtäviin.

Tutkinnon yleisiä pääsyvaatimuksia ovat 18–67 vuoden ikä ja soveltuvuus alan tehtäviin. Kaikista turvallisuusalan koulutukseen pyrkivistä haetaan Suojelupoliisilta suppea turvallisuusselvitys, jossa poliisi tarkastaa, ettei hakijalla ole taustallaan rikoksia tai käyttäytymistä, joka estää alalle työllistymisen. Turvallisuusalan ammattitutkinnossa huomioidaan SORA-lainsäädännön mukaiset terveydentilavaatimukset.

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta osasta ja valinnaisista osista.

Koulutukseen liittyvät erityisvaatimukset

HAKU KOULUTUKSEEN

Koulutukseen voit hakeutua jatkuvassa haussa ympäri vuoden.

Lisätietoja hakemisesta saat opinto-ohjaaja Heli Kantola, opinto-ohjaaja  0408342518 etunimi.sukunimi@vamia.fi