Putkiasentaja

Ammattikuvaus

Putkiasentajana työskentelet uudis- ja korjausrakennuskohteissa. Osaat tehdä uudisrakennuksiin liittyvät vesijohto-, viemäri- ja lämmitysverkoston putkistoasennukset piirustusten ja työselitysten mukaisesti. Osaat käyttää alan työkaluja ja oikeita työmenetelmiä. Kohtaat työssäsi asiakkaita, joten tarvitset myös asiakaspalvelutaitoja.

Voit työskennellä LVI-alan yrityksissä rakennusteollisuudessa, kuntien vesi- ja energialaitoksessa tai kiinteistöhuoltoyrityksissä. Osaat lukea sekä talonrakentamiseen että LVI-järjestelmien rakentamiseen liittyviä piirustuksia. Tarvitset matematiikkaa mittauksissa ja materiaalien menekkiin liittyvissä laskentatehtävissä. Osaat myös alan työtehtäviin liittyvät fysiikan perusteet, kuten lämpölaajenemiseen sekä äänen liikkumiseen liittyvät lainalaisuudet.

Opintojen sisältö

Opinnot sisältävät ammatillisia opintoja lämmitysjärjestelmien sekä käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentamisesta sekä vaihtoehtoisesti joko putkistojen hitsausta tai LVI-huoltopalveluiden tuottamista ja LV-järjestelmien huoltamista.

Lisäksi valitset opintoihisi valinnaisia tutkinnon osia, joita voi olla esimerkiksi LVI-korjausrakentaminen, LV-järjestelmien huoltaminen, Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus tai aurinkolämpölaitteistojen asentaminen. Ammattiopinnoissa opiskelet käytännönläheisesti niin oppilaitoksessa kuin myös oikeilla työmailla. Opintoihin sisältyy myös työturvallisuus-,  tulityö- ja ensiapukorttien suorittaminen. Opintoihin kuuluu yhteiset tutkinnon osat.

Opinnot kestävät n. 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Aiempien opintojesi perusteella voit anoa osaamisen tunnustamista, jolloin opintoaikasi lyhenee.

Lisätietoa tutkinnon perusteista

Hakeutuminen koulutukseen

Lisätietoja hakemisesta saat opinto-ohjaaja Jaana Kankaanpää, puh. 040 503 4874, etunimi.sukunimi@vamia.fi