Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

AMMATTIKUVAUS

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja johtaa vastuualueensa palvelutuotantoa sekä ylläpitää ja kehittää vastuualueensa asiakkuuksia. Hän osaa vastata palvelun laadun toteuttamisesta ja kehittämisestä asiakaskohteessa sekä johtaa vastuualueensa toiminnan kannattavuutta. Tutkinnon suorittanut osaa toimia esimiehenä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla sekä ennakoida henkilöstötarpeen ja rekrytoida henkilöstöä. Hän osaa organisoida henkilöstön perehdytyksen sekä kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista. Tutkinto on tarkoitettu sinulle, joka olet jo työssä kiinteistönhoidon ja/tai toimitilapalveluiden parissa ohjaus- tai esimiestehtävissä.

OPINTOJEN SISÄLTÖ

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittaja voi suunnata ammatillista osaamistaan ekotehokkuuden johtamiseen, kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointiin, monipalvelujen johtamiseen, puhtaus ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittamiseen ja myyntiin.

Lisätietoja tutkinnosta

Lisätietoja tutkinnosta ja hakemisesta saat opinto-ohjaaja Kati Ahonen, puh. 040 128 1935, etunimi.sukunimi@vamia.fi