Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto soveltuu sinulle, jolla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä riittävä työkokemus alalta. Valmistava koulutus ja tutkinto suoritetaan työn ohella. Tämän vuoksi työpaikasi tulee olla tutkinnon suorittamista tukeva: esim. mielenterveyskuntoutus, psykiatrista hoitoa antavat sairaalat/osastot, päihdetyötä tekevät yksiköt, lastensuojelun eri tehtävät, koulu-tai työterveyshuolto.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ on osa mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijatoimintaa sosiaali- ja terveysalalla. Työ perustuu eettisesti kestäviin periaatteisiin ja on sekä asiakaslähtöistä että ihmistä kunnioittavaa. Tutkinnon suorittanut hallitsee syvällisesti mielenterveys- ja päihdetyön työprosessin ja sen edellyttämät toimintatavat. Tutkinnon suorittaneena työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Työtä tehdään julkisten ja yksityisten toimijoiden, kolmannen sektorin sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

Lue lisää terveydentilavaatimuksista 

Lisätietoa tutkinnosta

Lisätietoja: opinto-ohjaaja Kati Rasinmäki puh. 040 624 9854. etunimi.sukunimi@vamia.fi