ToVET – Together for Future VET Skills 2019-2022

ToVET – Together for Future VET Skills 2019-2022 609068-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA3-VET-NETPAR


 

 

 

 

RAHOITUS: Erasmus+ KA3 – Networks and Partnerships project

HANKKEEN KOKONAISBUDJETTI: 482 535,00€

KOHDERYHMÄ: Ammatillisen koulutuksen tarjoajat, ammatillisten oppilaitosten johto, työelämässä tapahtuvan oppimisen koordinaattorit ja ohjaajat, ammatillisten oppilaitosten opettajat ja opiskelijat, työelämä

KESTO: 1.10.2019-30.9.2022

PARTNERIT: Kainuun ammattiopisto, Kajaani (hankekoordinaattori), Eurooppalainen opintopolku -verkosto, Suomi (KAO, Vamia, Koulutuskeskus Brahe Raahe, YSAO, Luovi, Omnia, SAMIEdu), Ikaslan Gipuzkoa (Espanja), Enac Network (Italia), SFC (Italia).

HANKEKUVAUS: Hankkeella edistetään ammattitaitoviikkoa yleiseurooppalaisella tasolla järjestämällä innovatiivisia tapahtumia kansallisella tasolla kaikissa osallistujamaissa. Toisena päätavoitteena on kansainvälisyysstrategiatyön tukeminen osana ammatillisen koulutuksen toimijoiden yleisstrategiaa edistämällä opiskelijoiden, asiantuntijoiden ja hallinnon kv-liikkuvuutta. Lisäksi tavoitteena on edistää avaintaitojen innovatiivista oppimista ammatillisessa koulutuksessa mukauttamalla osallistujamaiden opinto-ohjelmien muotoa ja arviointia.

VERKKOSIVU: www.tovet.eu

HANKEKOORDINAATTORI VAMIASSA: Katarina Sandbacka

YHTEYSTIEDOT: Katarina Sandbacka, tel. +358 40 711 7070, katarina.sandbacka@vamia.fi