Working Quality – Quality in Work 2, WQ2

PROJEKTETS LÄNGD: 14.12.2018-31.12.2019

FINANSIÄR: Utbildningsstyrelsen (UPS 14/2368/2018)

KONTAKTPERSON VID VAMIA: Utvecklingschef Susanna Pakkala, Vamia, fornamn.efternamn@vamia.fi, tel. 040 128 1936

PROJEKTETS FÖRVERKLIGARE: Yrkesakademin i Österbotten (koordinator), Axxell Utbildning Ab, Folkhälsan utbildning Ab, Optima samkommun, Seurakuntaopisto ,Vasa stad / Vamia

MÅL: Uppdatering av kvalitetsledningssystemet utifrån målen för den nya lagstiftningen för yrkesutbildningen

KORT BESKRIVNING AV PROJEKTET: Projektets målsättning är att, enligt Vamias pedagogiska strategier, producera kvalitetsledningsmetoder för skolningsprocessen i vardagen, medräknat inlärning på arbetsplatsen.. Resultatet blir avdelningarnas (teamens) konkreta, självutarbetade kvalitetssäkerhets metoder. I ett senare skede kan man realisera intern evaluering mellan avdelningarna på Vamia, för formandet av modeller för privat utvecklingsplanering, för uppföljning och uppdatering samt planering av anskaffande av sakkunskap. Dessutom har projektet som mål att hos Vamia skapa ett system för handhavande och utnyttjande av feed-back. Kontrollsätten och mätinstrumenten utvecklas till praktiska, hanterbara och lätta att kontrollera. Feed-backen fungerar med en metod av äkta fortsatt förbättring och de följs upp i samarbete med studeranden och representanter for arbetslivet. Utgående från dem kan slutsatser dras och förbättringsåtgärder bestämmas.