Search

Vamia moderniserade lärmiljöerna för bygg- och bilbranscherna

Invigning av ATM-hallen. Vasa stadsorkester i förgrunden och publiken i bakgrunden.

Invigningen för Vamias nya bil-, hus- och jordbyggnadshall ordnades måndagen den 19.2. Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson höll festtalet på invigningen.

Sorlet steg när den höga, rymliga och ljusa hallen fylldes med inbjudna gästar på måndagseftermiddagen. Denna dag hade man väntat på!

Den nya hallen erbjuder Vamias studerande en funktionell, mångsidig och anpassningsbar lärmiljö. Hallen har två våningar. De egentliga undervisningsutrymmena med tillhörande lokaler för studerande ligger på bottenvåningen. I andra våningen finns tre klassutrymmen och fräscha arbetslokaler för personalen.

Stadsorkestern stod för musiken och framförde tre verk under invigningen, samtliga av kompositörer med rötter längs sträckan Jakobstad till Närpes. Hallens goda akustik överraskade många av gästerna redan under de första takterna.

Hippi Hovi var konferencier under evenemanget. Presentationer och tal framfördes smidigt på bägge inhemska.

ATM-hallen invigdes officiellt med bandklippning av Vamias rektor Åsa Stenbacka, riksdagsledamot Joakim Strand, undervisniningsminister Anna-Maja Henriksson och Vasas stadsdirektös Tomas Häyry.
ATM-hallen invigdes officiellt med bandklippning av Vamias rektor Åsa Stenbacka, riksdagsledamot Joakim Strand, undervisniningsminister Anna-Maja Henriksson och Vasas stadsdirektös Tomas Häyry.

Perfekt tajming

I sitt invigningstal betonade rektor Åsa Stenbacka att hallen är ett kunskapscenter för bil-, hus- och jordbyggnad – inte endast en byggnad. Vamia har väntat på hallen i över 15 år och nu är väntan äntligen över. De nya utrymmena beaktar förutom själva utbildningen även arbetslivets, den gröna omställningens och teknologisprångets krav och möjligheter på ett bättre sätt än vad som var möjligt för ett antal år sedan. Tajmingen var med andra ord perfekt! Det anpassningsbara och moderna centret erbjuder mervärde för hela Österbotten långt in i framtiden.

Tre språk – bred kompetens

Följande att äntra talarstolen var undervisningsminister Anna-Maja Henriksson. Hon konstaterade att investeringen är ett tecken på att utbildningen och näringslivet i Vasaregionen andas framtidstro. Hon tackade även Vamia för sin goda förmåga att bemöta mycket olika krav på utbildning både för dem med läroplikt och vuxna – på tre språk dessutom.

I Finland finns endast två yrkesläroverk som ordnar utbildning på både finska och svenska. Vamia är ett av dem. Vid sidan av detta har behovet av utbildning på engelska ökat i rask takt. Vårt land behöver kompetent arbetskraft inom många branscher och bristande språkkunskaper får inte utgöra ett hinder för integrationen. Genom utbildning och arbete kan var och en av oss finna sin plats i livet.

Undervisningsministern hade även med sig en välkommen present till Vamia. Hon avslöjade att hon samma dag hade godkänt Vamias ansökan om att få ordna grundexamen inom

Rengörings- och fastighetsservicebranschen på engelska. Nu har Vamia rättigheter att anordna fem olika grundexamina på engelska.

Undervisningsministern drog även upp några av regeringens riktlinjer och mål för utbildningen. Bl.a. strävar man efter att förstärka närundervisning och stödet för inlärning genom hela utbildningskedjan med början från tidig grundskoleutbildning. Inom yrkesutbildningen vill man stärka kontakterna och samarbetet med arbetslivet för att trygga Finlands konkurrenskraft, något som redan länge varit en hörnsten i Vamias verksamhet.

Som avslutning konstaterade Henriksson att även hon som undervisningsminister lär sig något nytt varje dag – och det är en fin sak!

Tillväxt och utveckling kräver rätt kompetens

Stadsstyrelsens ordförande Joakim Strand framförde en hälsning från Vasa stad. Han berättade att Vasa som bäst genomgår en tid av stora investeringar. För att stadens ambitioner att etablera batteriaffärsverksamhet i regionen ska bli verklighet krävs att hela värdekedjan fungerar. Där har även Vamia sin obestridliga plats som utbildare av arbetskraft.

Förutom batteriaffärsverksamheten investerar även handelsbranschen starkt i Vasa. Hotellen renoveras och stormarknaderna växer. Alltså behövs kompetens inom många områden, vilket åter ökar tillfrågan på engelskspråkiga utbildningar.

Tidtabellen och budgeten höl

För byggherrens räkning talade Ulla Mäki-Lohiluoma, VD för Vaasa Parks, som ville framföra sitt varma tack till alla som bidragit till projektet och i synnerhet till Vamia för sömlöst samarbete.

Bolaget Fastighets Ab Vamias ATM-Hall grundades och från det första mötet tog det tre och ett halvt år innan byggnaden kunde överlåtas i oktober 2023. Under tiden hann man uppleva både goda och utmanande dagar. Bl.a. kom det som en överraskning att det krävdes hela fem olika bygglov för att genomföra projektet.

Problemen löstes. Den skyddade byggnad som stod på platsen flyttades till en ny adress. Krosset blev fyllnadsmaterial i Travdalen. Energieffektiviteten höjdes till A-klassen.

Ändå höll tidtabellen och budgeten underskreds till och med något, vilket i sin tur sänkte Vamias framtida hyror.

Finland klarar sig inte enbart genom att spara

Som avslutning framförde rektor Åsa Stenbacka sitt ödmjuka tack och påminde alla beslutsfattare om att Finland inte kan resa sig enbart med en sparkur. Det behövs även välgrundande och noggrant förberedda satsningar på framtiden. Såsom Vamias nya hall.

Vamias nya bilhall
Bilhallen är försedd bland annat med modern utrustning för oljebyten och service av bromsar och underreden. Den nya bilhallen erbjuder länge efterlängtade separata utrymmen för undervisning och kunduppdrag. I bilhallen finns även arbetsstationer för service av elbilar.
Ett flertal grävmaskiner och en lastbil I Vamias nya hall.
Nu kan Vamias studerande inom hus- och jordbyggnadsbranscherna öva sig på användningen av byggställningar i trygg inomhusmiljö och genom hallens dörrar kan även större strukturer forslas, vilket gör undervisningen effektivare och förbättrar arbetssäkerheten avsevärt.
Körsimulatorer i klassrummet.
I simulatorklassen för jordbyggnad kan de studerande bekanta sig med branschens arbetsuppgifter effektivt och verklighetstroget. Med virtuell teknik kan man simulera arbete med bl.a. schaktmaskiner, traktorer och utryckningsfordon i olika miljöer och situationer.

Byggherre: Fastighets Ab Vamias ATM-Hall

Byggnadsentreprenör: Arkta Kultti Oy

Arkitekt: Luovaus Arkkitehdit Oy

Total bruttoarea (m2): 5 133 brm²

Byggarbetet inleddes: 10/2022

Hallen togs i bruk: 1/2024

Byggprojektets pris inkl. utrustning: ca 11 miljoner euro

Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.