Vamia Lean Center

För arbetsgemenskapen

Företagens Lean-utvecklings kartläggning

  • Målet är att tillsammans med ledningen utreda företagets nuvarande tillstånd och utvecklingsmöjligheter samt Lean kunnadets tillstånd och utbildningsbehov

 Ledningens Lean- skolning

  • Ökande av ledningens Lean-kunnande för att stöda och handleda personalen i Lean-utvecklingen.

Lean-verksamhetens utvecklingsgrunder

  • Målet är att bekanta sig med Lean-filosofin och de vanligaste Lean-metoderna samt med de uppnådda fördelarna.
  • Vad är Lean-filosofi? Förutsättningarna för framgången med Lean-genomförandet. I radering av spill, i tavlan om fortsatt förbättring och fördjupa sig i 5S-metoden genom övningar.

Bekanta sig med Tyky med hjälp av spel som väcker Vamia Lean Center-tankar

  • Lean-filosofins möjligheter i arbetsgemenskapen. Genom att spela Lean spel.

Bättre information via Lean

  • Hur kan man med hjälp av Lean-metoden minska på spillet i dataflödet i arbetsgemenskapen och effektivera informationsflödena? Metoden är en standardiserad Fem stegs processmodell.

Uthyrning av utrymmen för Lean-skolningar med ledning av den egna utbildaren/konsulten

 

För Vamias studeranden

Lean hör till en del av examens förberedande skolningars innehåll, som del av den livslånga inlärningens nyckelfärdigheter, att handha problemlösning och samarbete. Lean-skolning ordnas i Vamia Lean Center, i sektoriella inlärningsmiljöer eller genom att dra nytta av båda.

Fråga mera av din egen lärare. Det finns alltid möjlighet att bekanta sig med Vamia Lean Center.

 

Kontaktuppgifter:

 Vamia Lean Center finns i Vasa på adressen Smedsbyvägen 16, V-vingen.

Vamia Lean Centerin materialet har framställts via Keski-Suomen ELY-centralens delfinansierade  ESR-projekt.