Vamia Lean Center - Vamia

Vamia Lean Center

För arbetsgemenskapen

Företagens Lean-utvecklings kartläggning

  • Målet är att tillsammans med ledningen utreda företagets nuvarande tillstånd och utvecklingsmöjligheter samt Lean kunnadets tillstånd och utbildningsbehov

 Ledningens Lean- skolning

  • Ökande av ledningens Lean-kunnande för att stöda och handleda personalen i Lean-utvecklingen.

Lean-verksamhetens utvecklingsgrunder

  • Målet är att bekanta sig med Lean-filosofin och de vanligaste Lean-metoderna samt med de uppnådda fördelarna.
  • Vad är Lean-filosofi? Förutsättningarna för framgången med Lean-genomförandet. I radering av spill, i tavlan om fortsatt förbättring och fördjupa sig i 5S-metoden genom övningar.

Bekanta sig med Tyky med hjälp av spel som väcker Vamia Lean Center-tankar

  • Lean-filosofins möjligheter i arbetsgemenskapen. Genom att spela Lean spel.

Bättre information via Lean

  • Hur kan man med hjälp av Lean-metoden minska på spillet i dataflödet i arbetsgemenskapen och effektivera informationsflödena? Metoden är en standardiserad Fem stegs processmodell.

Uthyrning av utrymmen för Lean-skolningar med ledning av den egna utbildaren/konsulten

 

För Vamias studeranden

Lean hör till en del av examens förberedande skolningars innehåll, som del av den livslånga inlärningens nyckelfärdigheter, att handha problemlösning och samarbete. Lean-skolning ordnas i Vamia Lean Center, i sektoriella inlärningsmiljöer eller genom att dra nytta av båda.

Fråga mera av din egen lärare. Det finns alltid möjlighet att bekanta sig med Vamia Lean Center.

 

Kontaktuppgifter

 Vamia Lean Center finns i Vasa på adressen Smedsbyvägen 16, V-vingen.

Minna Kiviharju

+358 (0)40 749 5196

etunimi.sukunimi(a)vamia.fi

Sirpa Suomalainen

+358 (0)40 547 4028

etunimi.sukunimi(a)vamia.fi

Vamia Lean Centerin materialet har framställts via Keski-Suomen ELY-centralens delfinansierade  ESR-projekt.

Font storlek
Kontrast